Minyons Escoltes i Guies de Catalunya

Entrevistes

Carles Mitjans Coma Cap de Llops i Daines de l'AEiG Sant Ignasi
04.04.2016

"La branca de LliD és molt dinàmica i entretinguda, i t’ajuda com a cap a percebre la vida des del punt de vista del nen"

Carles Mitjans
AEIG Sant Ignasi
Carles Mitjans Coma és cap de Llops i Daines de l'AEiG Sant Ignasi (Barcelonès, Sector I). Té 21 anys i estudiant de Biologia a la UAB. 

Per a tu, quins són els trets principals que defineixen els llops i daines?
Els llops i les daines es troben en una edat en la qual necessiten moure’s, tenen afany de descobrir nous móns i idees noves i són riallers a més no poder, però també és quan comencen a tenir vergonya i petites inquietuds. Aquesta mescla de trets fa que la branca de Llops i Daines sigui molt dinàmica i entretinguda, a la vegada que t’ajuda com a cap a percebre la vida des del punt de vista del nen, cosa que es perd amb els anys i que té un valor incalculable.

En la teva unitat, quin paper juga la mítica de Llops i Daines El llibre de la selva? Per què?
En el nostre agrupament, no tots els caps de l’agrupament tenen una noció bàsica sobre la relació que existeix entre l’escotisme i El llibre de la selva i per això no l’hem tractat mai.

Fins a quin punt són conscients els llops i daines de l’existència del Moviment? (no en el sentit de conèixer MEG com a associació, sinó del fet que no estan sols al món, que hi ha molts més escoltes).
En les excursions trimestrals, els nens i les nenes s’adonen que hi ha altres agrupaments per Catalunya.

« Els llops i les daines es troben en una edat en la qual necessiten moure’s, tenen afany de descobrir nous móns i idees noves i són riallers a més no poder, però també és quan comencen a tenir vergonya i petites inquietuds. »

Tot i això, tenen poca consciència de les diverses entitats escoltes que existeixen, no només a Catalunya, sinó a tot el món.

Com es pot treballar per construir la identitat escolta a la branca?
Els llops i les daines són petits i és per això que encara no els pots fer una xerrada sobre els valors de l’escoltisme. Tanmateix, els pots inculcar els valors a través d’activitats i dinàmiques de jocs tractant temes com la natura, la neteja dels boscos i el respecte als companys.

Què responen els llops i daines quan els preguntes que vol dir ser de cau? (o què creus que et dirien)
Jo crec que la seva resposta seria similar a...un espai completament diferent a l’escola i a casa on es diverteixen fent activitats, on poden conèixer altres nens i nenes amb els quals establir amistats noves i on treballen valors i temàtiques que a l’escola no s’ensenyen.

Font: El Correu 94, secció Maneres de fer. Primavera 2016


Etiquetes

Comparteix