Minyons Escoltes i Guies de Catalunya

Entrevistes

Branca de Ràngers i Noies Guia de l'AEiG Montgrí
12.06.2017

"És important prendre part en la conservació de la natura i el medi ambient"

RiNG de l'AEiG Montgrí


El darrer diumenge vau fer una acció de tipus ambiental al Parc Natural de Montgrí, Illes Medes i Baix Ter. En què va consistir? 
El passat diumenge 28 de Maig vam participar de la plantació d'una cinquantena de tamarius a la zona de la platera, al Parc Natural del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter, ja que actualment s'està recuperant aquest espai natural.
A la sortida que vam dur a terme va venir un dels coordinadors del Parc i ens van explicar la importància del treball que s'està duent a terme a la zona i la peculiaritat d'aquesta, ja que es tracta d'una zona de salines amb un alt interès natural. Els tamarius, espècie d'arbres que vam plantar-hi, són uns arbres que toleren molt bé les altes quantitats de salt a l'aigua així que era idoni. 

« Com a caus podem col·laborar de moltes maneres per ajudar en aquesta tasca de conscienciació »

D'on va sorgir la iniciativa?
La iniciativa de participar amb aquest projecte a la zona de la platera va sortir de la nostra unitat. Al llarg del primer trimestre vam dur a terme diferents descobertes que ens van donar peu a conèixer necessitats com aquesta. Llavors vam fer una pluja d'idees on van sorgir molts possibles projectes de servei i finalment va sortir aquest com a guanyador. 

No era doncs un projecte puntual, hi havíeu estat treballant durant el curs?
Hem treballat en aquest projecte bona part del curs. Un cop vam haver decidit el projecte va ser hora d'organitzar-nos i veure què necessitàvem per poder-lo dur a terme. Amb diferents extrajobs vam aconseguir els diners suficients per poder comprar el planter de tamarius que ens havien demanat i llavors es va organitzar una sortida per poder-los anar a plantar a la zona de la platera. 

A l'agrupament soleu fer més activitats d'aquest tipus? 
Des del nostre Agrupament cada curs totes les unitats duen a terme un projecte de servei. Depenent de l'any, de les descobertes que s'hagin fet, de la unitat quan decideix, etc. surten projectes més de caire social o més de caire mediambiental. Creieu que tothom hauria d'implicar-se en la conservació de la natura i el medi ambient? Com animaríeu a altres agrupaments a dur a terme accions mediambientals?
Som plenament conscients de la importància en prendre part en la conservació de la natura i el medi ambient i des de l'Agrupament treballem perquè això traspassi les parets del cau i cali a la societat, en el nostre cas la més propera, el nostre poble. 
Si tots tinguéssim present això segurament aniríem molt millor i podríem gaudir de la nostra terra d'una forma molt més sostenible i amb més qualitat per molts més anys. 
Com a caus podem col·laborar de moltes maneres diferents per poder ajudar en aquesta tasca de conscienciació. Ja sigui participant en projectes de neteja de platges, fomentant hàbits de reciclatge als caus i campaments, i en definitiva, educant des de la base perquè són les futures generacions qui tenen la força per moure el món i fer veritables canvis. 


Comparteix