Minyons Escoltes i Guies de Catalunya

Entrevistes

Àmbit de Participació Infantil i Juvenil
23.11.2018

"Volem que les decisions d'infants i joves tinguin pes sobre la governança de l’agrupament"


Què és el projecte 'LAB' de participació infantil i juvenil?

Aquest projecte consisteix en la creació de grups de treball d’infants i joves dins dels propis agrupaments escoltes perquè puguin liderar processos participatius que els permetin reflexionar sobre la participació i definir reptes de futur envers la mateixa a l’agrupament, amb l’objectiu final de millorar la qualitat democràtica en relació a la participació en la governança dels infants i joves en l’agrupament i també en l’entitat.
Concretament hi van començar a participar sis agrupaments de l’entitat el curs passat: AEIG Alverna, AEiG Rudyard Kipling, AEiG Pau Casals, AEiG Sant Ferran, AEiG Joan XXIII i l’AEiG Anselm Albareda.
 

És un projecte aïllat o forma part d’alguna línia d’acció de l’entitat?

La creació d'aquests grups de treball va vinculada al projecte de Laboratori d'Acció i Innovació Educativa, en el qual s'experimenten metodologies i pràctiques educatives, en aquest cas relacionades amb la participació i on s’experimenten processos participatius dins dels agrupaments per a, posteriorment, extreure'n unes conclusions i poder exportar aquests coneixements a la resta d'agrupaments i a l’associació en general. Comptem amb la col·laboració de la investigadora del Grup de recerca en Educació Moral (GREM) de la Universitat de Barcelona, Ana Novella.
 

Com va sorgir aquesta col·laboració?

Ja fa uns anys que vam conèixer l’Ana Novella, membre del GREM, en unes jornades de formació per a responsables associatius de la nostra entitat, on va realitzar una sessió formativa sobre participació.
Posteriorment, també vam treballar amb ella dins del projecte de participació infantil de la PINCAT (Plataforma d’Infància de Catalunya) on Minyons Escoltes i Guies de Catalunya va col·laborar juntament amb altres entitats per a fer un projecte pilot sobre millora de la participació d’infants i joves en la governança de les entitats.
A partir d’aquest treball previ va ser quan vam creure oportú poder comptar amb el GREM, i més concretament amb el de l’Ana Novella per a donar suport, assessorament acadèmic i formatiu en el nostre projecte de laboratori. Ella va acceptar de seguida.
 

Com és que l’escoltisme es planteja treballar la participació infantil i juvenil si ja és un tret intrínsec d’aquest moviment d’associacionisme educatiu?

Al cau ja es treballa molt la participació infantil des del moment en què, treballant per projectes, les activitats que fem parteixen dels interessos o necessitats dels infants i joves. Amb aquest laboratori el que volem és provar d’anar més enllà, no només tenir en compte els interessos i inquietuds dels infants en determinades activitats sinó intentar que les decisions que afecten la branca o l’agrupament en si puguin ser preses també per ells/es mateixos. És a dir, el que es vol és que les decisions que es prenguin entre els infants i joves tinguin pes sobre la governança de l’agrupament.
Per tal de saber com han de ser els espais de decisió, els infants i joves inicien un procés de metaparticipació, decidint com volen organitzar-se, sobre què volen parlar i decidir, etc.
L’ideal seria enfortir la participació en la presa de decisions dels agrupaments per tal de poder-ho exportar als espais més generals de l’entitat, on actualment només estan prenent les decisions adults en aquests espais de governança.
 

En què millora la societat pel fet d’educar infants i joves en la participació en la governança?

En el moment en què impliques tots els agents en la presa de decisions d’allò que els afecta, s’aconsegueix que aquestes decisions siguin més justes, parteixin d’interessos i necessitats reals i es duguin a terme i es consolidin millor. També aconsegueixes que hi hagi més compromís amb allò que s’ha decidit. Tot i així, actualment la major part de la societat adulta no té un especial interés a fomentar la participació dels infants i joves, i menys en la governança, ja que s’han de cedir unes quotes de poder les quals poca gent hi està disposada a cedir.
Amb l’escoltisme ens marquem com a objectiu la transformació del món a partir de l’educació dels infants i joves, de manera que aquesta només serà possible si s’empoderen i s’apoderen. Hem de tenir clar que aprendre a participar i a decidir forma part d’un procés on hi ha implicats molts factors, per tant ha de ser un procés amb acompanyament i suport per part dels adults educadors.
 

Tornant al projecte, quines activitats i accions concretes es desenvolupen en el marc del 'LAB' per tal de millorar la qualitat democràtica en relació a la participació en la governança dels infants i joves de la vostra entitat?

Com hem dit abans, cada agrupament està fent el seu procés individual i col·lectiu. El procés individual passa per un primer contacte amb teoria de la participació per tal de començar un procés reflexiu dels caps i les quel·les (monitors i monitores). A partir d’aquí, els protagonistes de crear el full de ruta ja són infants i joves, els quals comencen a decidir com s’organitzen. L’Àmbit de Participació anem acompanyant aquest procés fent seguiment i suport a cada un dels agrupaments participants. Paral·lelament hi ha el procés col·lectiu en el qual fem diverses trobades per tal de poder posar en comú el procés, compartir reflexions i experiències, empoderar als infants i joves, etc.
S’han fet trobades formatives entre els agrupaments que participen del Laboratori, l’Àmbit i l’Anna Novella, l’Àmbit també ha participat en diverses jornades formatives i ha dut a terme diferents accions als agrupaments que formen part del LAB com per exemple assessorar-los a l’hora de dissenyar estratègies per afavorir la presa de decisions i governança dins la/les branques o l’agrupament.
 

Quina acceptació està tenint el projecte entre els infants i joves i els i les caps que participen?

Pel que fa als infants i joves, fins al moment només hem gaudit de predisposició, ganes i il·lusió. Escoltant-los hem après molt. Tenen una capacitat d’organització sorprenent, només cal donar-los un espai i un temps. Ens han ajudat a saber quins són alguns dels elements clau que necessiten per participar.
Pel que fa als adults, la resposta ha sigut més diversa. Durant el procés hem trobat gent més escèptica amb la participació infantil i juvenil, d’altra que li costa imaginar-se l’educació sense uns rols de poder autoritaris a l’hora de decidir… hem descobert que l’agrupament que inicia el procés de reflexió ha de tenir tot els Consells ( engrescat per tal que surti bé. Per altra banda, també hem trobat persones que han fet un procés reflexiu molt bonic, canviant la mirada de subjecte que tenen cap a un infant o un jove.
 

Té projecció de futur, el projecte?

La nostra meta és que a partir d’aquest projecte s’estenguin les ganes de millorar la participació a nivell de tota l’associació i d’aquesta manera, millorar-la també fora de la nostra realitat. Ens agradaria que els reptes que es plantegen a partir d’aquest laboratori tinguin una repercussió en la manera de treballar de l’entitat, que remoguin les consciències de caps, infants i joves.
D’aquesta manera ens agradaria que en un futur no molt llunyà, aquests reptes també tinguin una repercussió a nivell social i les mateixes persones que han après a participar i prendre decisions que afecten en la governança de l’associació a la qual pertanyen, ho facin també a la resta d’espais on participen.


Entrevista publicada originàriament a Xarxanet.


Etiquetes

Comparteix