Minyons Escoltes i Guies de Catalunya

Entrevistes

AEIG Bernat Perpunter/ Coordinadora Salvaguarda del Montseny ILP Montseny
09.10.2020

"El turisme massiu al Parc Natural del Montseny té moltes repercussions a nivell ambiental"

Agrupaments, Bernat Perpunter, Montseny, Muntanya

AEiG Bernat Perpunter
AEiG Bernat Perpunter


Com va néixer la iniciativa legislativa popular per a la protecció del Parc Natural del Montseny?
[COORD] El massís del Montseny és un territori d’un gran valor natural, ambiental i paisatgístic, però a la vegada molt castigat per grans projectes especulatius i urbanístics, que van encarats a fer negoci del turisme cada vegada més massiu que arriba al Montseny. Aquesta realitat, suman-t’hi la desaparició del sector primari que permet una cura sostenible del medi, fa que aquest espai natural cada dia estigui més degradat i amenaçat, posant en perill els corredors biològics, la conservació de les espècies protegides i dels recursos ambientals. L’any 2016 el Pla especial de protecció del Montseny, aprovat el 2008, va ser anul·lat per una sentència del Tribunal Suprem, retornant el Parc Natural a la legislació del 1977, que deixa molt a desitjar per una eficient conservació d’un  espai natural de les característiques del Montseny. Així doncs, davant la inoperància de les institucions que haurien de vetllar per la conservació d’aquest espai natural i tips d’esperar respostes de l’Administració, la Coordinadora per la Salvaguarda del Montseny (CSM), conjuntament amb les entitats ecologistes DEPANA, Ecologistes en Acció i SEO/BirdLife redactem i presentem al Parlament una proposició de Llei de declaració del Parc Natural del Montseny, de Paratges Naturals d’Interès Nacional i de Reserves Naturals Integrals.
 
Quins són els principals punts o objectius de la iniciativa? Què pretén?
[COORD] A grans termes, aquesta proposició de Llei vol dotar el Montseny d’una legislació que s’adeqüi a la realitat del massís, protegint-lo davant l’especulació feréstega i les males pràctiques de les visitants i residents al massís:
- Recuperar la protecció del Parc Natural adaptant-la als coneixements i reptes ambientals existents.

- Revisar els criteris d’ús públic del Parc, per evitar la turistificació massiva del territori i la hiperfreqüentació de determinats espais.

- Treballar per evitar els grans incendis forestals i la despoblació humana de la muntanya a partir de polítiques valentes que vagin més enllà de negocis privats d’unes poques.

- Treballar per mantenir i fixar el sector primari sostenible al territori, ajudant a mantenir un territori divers però a la vegada garantint una economia real i de proximitat al massís. També permetent una major resiliència davant el canvi climàtic.
 


« Trobem que tenim els boscos plens de deixalles, automòbils que aparquen als marges de les carreteres, actes d’incivisme... »

Quina és la situació actual del Parc Natural del Montseny? Què està en perill?
[COORD] Nosaltres quan parlem de l’actualitat al Montseny parlem d’un «Parc Temàtic». Un espai natural, qualificat per diferents institucions com un bé  de gran importància ambiental i paisatgística, però que a la vegada no té legislació específica que protegeixi aquests valors davant l’amenaça humana, i que es ven a la població com un magnífic lloc on gaudir de la natura. La seva proximitat a Barcelona i altres ciutats de l’àrea metropolitana, conjuntament amb la propaganda constant que es fa d’aquest territori, fa que cada cap de setmana molta gent s’acosti al Montseny per realitzar qualsevol tipus d’activitat. Aquest fet, provoca que el Montseny s’hagi convertit en un territori turístic, on prevalen els diners d’uns pocs, davant els ecosistemes i la població del territori. Això ha provocat la desaparició gairebé total del sector primari al massís i les activitats que ajudaven a la preservació del medi i l’arrelament de la població al seu territori, deixant pas a grans projectes especulatius i urbanístics, que permeten el benefici d’unes poques persones davant el medi natural i la població del territori.
 
AEiG Bernat Perpunter, com us vau assabentar d’aquesta iniciativa? Com hi col·laboreu?
[AEiG] En diferents ocasions i seguint l’ideari del nostre agrupament, ja havíem participat en la preparació i la realització d’accions i activitats de la CSM. És per això que, a l’iniciar-se aquesta iniciativa, va ser la pròpia Coordinadora qui va venir a buscar-nos per si volíem ajudar, i no vam dubtar en sumar-nos-hi.
En primer lloc unes quantes caps de l’agrupament ens hem fet fedatàries, que són les persones que acrediten que es dugui a terme correctament la recollida de firmes i que  aquestes siguin vàlides. Però també crèiem que aprofitant la xarxa i les eines que ens ofereix el moviment escolta i guia podríem fer arribar la campanya a més gent. Així doncs, vam explicar la situació i la campanya a les Taules de la Demarcació Vallès/Maresme i també als agrupaments de la zona, per tal que algunes persones es comprometessin a fer de fedatàries, però també per teixir una estratègia comuna entre agrupaments per treballar aquest tema

Des de MEG, es seguirà i ajudarà amb la campanya. A més, si hi ha agrupaments que volen implicar-se més amb el tema, recollint firmes entre les famílies o treballant el tema amb la branca de Pioners i Caravel·les. Per a col·laborar amb la iniciativa es pot contactar amb nosaltres a través del mail elmontsenyensnecessita@gmail.com . A través d’aquest correu també ens podeu demanar xerrades si es vol treballar als agrupaments.
 

« Des de MEG, es seguirà i ajudarà amb la campanya. »

Més enllà de l’afectació per ser en un dels municipis que està a les portes del Montseny, el vostre entorn quotidià, com us afecta com a agrupament escolta?
[AEiG] El turisme massiu que hi ha els caps de setmana al Parc Natural del Montseny té moltes repercussions a nivell ambiental. Sobretot en zones molt freqüentades com Santa Fe del Montseny on trobem que tenim els boscos plens de deixalles, automòbils que aparquen als marges de les carreteres, actes d’incivisme... afectant al normal desenvolupament del medi però també dificultant la vida de les persones que habiten el massís. El nostre agrupament, com molts i molts d’altres que pugen un cap de setmana darrere l’altre, som usuàries del massís i el Parc Natural. Entenem que les nostres pràctiques a aquest medi són les correctes però tot i així ens sentim responsables de l’estat i la conservació de l’entorn. A més, com a escoltes volem deixar el món millor de com l’hem trobat, i creiem que ni el model de turisme que freqüenta el parc ni els projectes especulatius que s’hi volen dur a terme són els adequats per afavorir a la conservació d’aquest espai natural protegit, i que hem de lluitar per garantir-la.


Comparteix