Minyons Escoltes i Guies de Catalunya

Entrevistes

Toni Subirà Cap de Castors i Llúdrigues i Secretari de l’AEiG Anselm Albareda
15.01.2021

Maneres de fer: La cultura popular i l’agrupament
Quin paper té la cultura popular al teu cau?
 
L’AEiG Albareda no beu gaire de la cultura popular. Dins de les activitats del cau, no s’emmiralla gaire en la cultura popular (ni catalana, ni castellana, ni forana). En els eixos d’animació podem veure més referències als patrons culturals, però tampoc en excés. La contribució més gran de l’agrupament a la cultura i viceversa són les activitats que de vegades duem a terme amb altres entitats. Per exemple, hem participat en d’activitats com la celebració de Carnestoltes o la Castanyada amb l’Espai d’Amics i Veïns del Passeig Sant Joan.
 
De quina manera treballeu la cultura popular a l'agrupament en les diferents unitats?
 
La cultura popular es treballa des dels eixos d’animació, però sense aprofundir massa en cap tradició o punt en concret. Tanmateix, la cultura popular catalana, dins de l’agrupament, no l’hem treballada des de fa molt de temps.
 
El vostre cau manté vinculació amb alguna entitat impulsora de cultura popular en el vostre entorn?

El nostre cau manté relació amb l’Espai d’Amics i Veïns del Passeig Sant Joan i amb l’Ateneu El Poblet. Aquestes vinculacions són molt noves i encara no hem tingut massa temps per explorar-les a fons i ara, amb la covid-19, són connexions que no s’han pogut explotar, però pretenem poder col·laborar-hi de manera més activa.
 
Creus que en el teu agrupament hi ha hagut un augment o una disminució respecte a la vinculació amb la cultura popular? Per què?
 
L’agrupament està treballant per augmentar la vinculació amb la cultura popular, però encara estem en els primers passos d’un projecte de relació i de col·laboració que esperem que es mantingui durant el màxim temps possible a l’Albareda.
 
La cultura popular té un paper important a l'hora de formular projectes o objectius del teu cau?
 

La veritat és que a hores d’ara no i crec que no ha rondat gaire tampoc en la ment de l’equip de caps. Els projectes i els objectius que ens plantegem intentem que tinguin un caire més social. Però és un bon punt a discutir de cara a futurs projectes i objectius.

Font: El Correu 104, secció Maneres de fer pàg. 13 · Hivern 2021


Etiquetes

Comparteix