Minyons Escoltes i Guies de Catalunya

Formadors/es del MovimentEs pot consultar al moodle la guia didàctica de les diferents formacions, i els documents que cal entregar al llarg de la formació.

ESPAIS DE FORMACIÓ
 
Sessió Inicial de Formació de Formadors/es (SIFO)
Aquesta formació s’inclou dins del Congrés de Formació d’octubre. És una formació dirigida a tots els i les formadors/es de primer any per ajudar a situar-se en la tasca com a formadors/es i adquirir eines i recursos per a iniciar-la. Els seus objectius van encarats a adquirir eines, conèixer estratègies formatives bàsiques i reflexionar entorn la figura del formador/a.
 
Formació de Formadors/es (FOFO)
El curs de Formació de Formador/es va dirigit a equips de formació i als membres dels equips de demarcació, sots demarcació i generals que, de manera directa o indirecta (a través de feines de suport i de gestió) s’encarreguen de l’organització i l’animació de diferents trobades i activitats.
Els seus objectius principals estan encarats a conèixer i aprofundir en el que cadascú pot descobrir i aprendre d’una situació de formació i de treball en equip, a descobrir i practicar tot allò que hom pot aportar com a educador/a i a saber planificar estratègicament la creació de bons espais d’aprenentatge, d’una forma provocadora i eficaç.ESPAIS DE PARTICIPACIÓ

Congrés de Formació (COFO)
Se celebren 2 congressos a l'any (a la tardor i a la primavera) i són espai de debat i decisió. Hi estan convocats tots els formadors i formadores de l'Escola i els i les membres de la TAPE.