Minyons Escoltes i Guies de Catalunya

Model d'escolaL’Escola està organitzada territorialment en les 8 demarcacions i 4 sotsdemarcacions que formen el moviment, i està integrada per equips de persones provinents de l’escoltisme i el guiatge, que transmeten la seva experiència als altres de forma voluntària i altruista. La formació és una tasca compartida entre tots els membres del Moviment -Agrupament, Demarcació i Generals- que en són corresponsables.

Les trobades de formació es fan en contacte amb la natura i en caps de setmana al llarg del curs, i es dissenyen amb un estil propi d’acord amb la nostra proposta educativa. Són unes formacions de metodologia vivencial, que parteixen de l’experiència del cap, significativa, partint de les necessitats de cada participant, globalitzadora, com un projecte global i interrelacionant continguts i integrant-los amb els aprenentatges adquirits en la pràctica i amb l’ajut de projectes de grup, des de la pedagogia del projecte, usant el mètode escolta i guia, donant protagonisme als participants en la formació.