Minyons Escoltes i Guies de Catalunya

Notícies

07.06.2007

Ja has fet la notificació de campaments?

A fi de vetllar especialment per la qualitat pedagògica de les activitats de lleure amb menors de 18 anys, i per la seguretat dels participants davant qualsevol imprevist, des de l'any 1981 la Generalitat de Catalunya regula les activitats d'aquesta mena quan es fan en l'àmbit territorial de Catalunya. Aquesta regulació implica l'obligació de presentar la notificació d'activitats, vint dies abans del seu inici, quan:

  • Hi participin menors de 18 anys, en un nombre superior a sis (que no siguin sortides familiars).
  • I que tinguin una durada de tres o més nits consecutives, o en el cas dels casals, que la seva durada sigui de quatre o més dies consecutius, malgrat siguin interromputs pel cap de setmana.

La notificació de l'activitat es fa telemàticament per mitjà del portal de l'Administració Oberta de Catalunya, de manera presencial o per correu, per mitjà de l'imprès corresponent. La seva presentació cal fer-la per duplicat a les coordinacions territorials de Joventut o a les oficines de serveis a la joventut dels consells comarcals i Conseh Generau d'Aran, a qualsevol servei de l'Administració que disposi de Registre d'entrada de documents o per correu. En el cas de les tres darreres opcions caldria, per tal de respectar el termini de vint dies per a la presentació de la notificació a la Secretaria General de Joventut, que fossin presentades, com a mínim, vint-i-cinc dies abans de l'inici de l'activitat.

L'imprès el podeu aconseguir a la web de la Secretaria de Joventut o bé als serveis centrals de la Secretaria de Joventut, a les seves coordinacions territorials i a les oficines de serveis a la joventut dels consells comarcals i Conselh Generau d'Aran.Comparteix