Minyons Escoltes i Guies de Catalunya

Notícies

25.09.2007

IV Premis de l'Educació en el Lleure

La Fundació Lluís Carulla convoca els IV Premis d’Educació en el Lleure amb l’objectiu de promoure projectes, reconèixer i difondre experiències i trajectòries de caràcter educatiu dins l’àmbit de l’educació social i del lleure.

Els premis s’atorgaran a projectes i experiències d’educació en el lleure que tinguin en compte i afavoreixin el sentiment de pertinença i el coneixement del país des d’un punt de vista lingüístic, cultural, geogràfic i històric.

Pel què fa als projectes, cal fer un escrit on es presenti l’entitat, s'especifiquin els objectius i les activitats o materials amb què es comptarà i incloure una carta de compromís de l’entitat per dur a terme el projecte. En el cas que es concedís el premi caldria presentar una memòria una vegada realitzat el projecte.

Respecte el treball sobre experiències d’educació en el lleure ja realitzades cal presentar un escrit que s’incloguin una presentació de l’objectiu proposat, exemples de materials utilitzats, un resum de l’activitat realitzada i una valoració del seu resultat. Han de ser presentats d’una manera que puguin ser editats i difosos.

Si esteu interessats en presentar projectes o experipències a aquesta convocatòria heu de presentar-los a l’Oficina de Serveis Generals de Minyons Escoltes i Guies de Catalunya. El projecte s’ha d’enviar per correu electrònic a l’adreça csecretaria@escoltesiguies.cat abans del 9 de novembre.

Podeu trobar més informació sobre aquests premis a la web de la Fundació Lluís Carulla.Comparteix