Minyons Escoltes i Guies de Catalunya

Notícies

14.02.2008

Les ONG denuncien que el Govern genera deute amb el 0,7%

La Taula de les ONG de Catalunya per la Pau, els Drets Humans i el Desenvolupament* -TOC- denuncia l’aprovació d’un increment pressupostari computat com a Ajut Oficial al Desenvolupament -AOD- per executar-se com a ajut reemborsable, no com a donació. La TOC considera injustificable la consecució del 0,7 a costa d’un retrocés en la qualitat de l’Ajut Oficial al Desenvolupament a Catalunya.

El Govern ha aprovat una partida pressupostària d’un 21% (14.360.000 euros) destinada a cooperació i computada com a AOD (recursos que el Govern català destina als països empobrits) per executar-se íntegrament com a ajut reemborsable, no com a donació. L’ajut reemborsable aprovat és un instrument financer que consisteix a prestar diners amb interessos que hauran de ser retornats al Govern de Catalunya, i que  es comptabilitzen com a diners per a la solidaritat. Aquests recursos poden fer que Catalunya es converteixi en un país generador de deute extern dels països empobrits. L’aprovació trenca el compromís del Govern -establert per la Llei de cooperació- d’augmentar els fons de cooperació fins assolir el 0,7% per al 2010, i contradiu l’esperit i els principis de coherència, eficàcia i sostenibilitat de l’ajut previstos al Pla director de cooperació.

La TOC considera que aquesta mesura suposa un greu retrocés en la qualitat de l’ajut, que s’allunya de la tendència del model de cooperació progressista que mantenen una bona part de països que aposten només per les donacions dins l’AOD com Canadà, Irlanda, Àustria, Austràlia, Països Baixos, Dinamarca, Luxemburg, etc. a banda de crear un perillós precedent ja que no hi ha cap agència de cooperació descentralitzada que ofereixi ajut reemborsable.

La TOC també vol denunciar la forma sobtada i unilateral de l’aprovació d’aquesta mesura, alerta sobre la disminució de la participació de la societat civil en la gestió dels fons públics, i demana que la cooperació al desenvolupament promoguda pel Govern català canalitzi el 100% dels seus recursos mitjançant els diferents instruments de cooperació tècnica i financera no reemborsable, és a dir, com a donacions.

En coherència amb els principis que mobilitzen el nostre treball i compromís amb les societats civils del Sud i del Nord per contribuir a la reducció de la pobresa i per un desenvolupament humà i sostenible, les ONG renuncien a aquest increment d’ajut reemborsable i demanen la seva no aplicació.

Font: Federació Catalana d'ONG per la PauComparteix