Minyons Escoltes i Guies de Catalunya

Notícies

25.02.2010

Estudi ‘La Pau en la Educació per a la Ciutadania’

La Federació Catalana d’ONG per la Pau (FCONGP) ha elaborat un estudi on s’analitza el tractament que realitzen els llibres de secundària en matèria d’educació per a la ciutadania en temes de Pau.

Aquest estudi ha estat realitzat conjuntament per cinc entitats federades a la FCONGP: el Grup d’Educació (Escola Cultura de Pau), la Fundació per la Pau, l’Associació Justícia i Pau, la Universitat Internacional de la Pau.


El document Cultura de Pau i Educació per a la Ciutadania té com a objectiu mostrar que l’acte educatiu és un procés actiu i creatiu en que l’alumnat és agent viu de transformació. Així mateix, també vol promoure els valors de canvi social i personal en el procés de socialització. L’estudi convida al sector educatiu, així com la ciutadania en general, a canviar l’actual model educatiu per un consensuat entre tothom.

L’estudi aposta per la metodologia educativa socioafectiva, és a dir, viure allò que s’ensenya per poder aprendre a través de les experiències. Aquesta metodologia utilitza el joc (titelles, teatre, jocs de simulació, etc) i les dinàmiques participatives per desenvolupar els continguts educatius.

L’estudi posa èmfasi en la violència directa, així com en l'estructural i cultural, i promou formes d'organització no autoritàries, que motivin la capacitat crítica i el propi desenvolupament. El document mostra una manera d’assolir diferents continguts a través de mitjans alternatius, remarcant el conflicte i l’aprenentatge de la seva resolució noviolenta com un punt central.

Algunes conclusions de l’estudi són, per un cantó, la manca d’un marc conceptual compartit i de codis comuns, fet que pot provocar mals enteses. També la falta de formació prèvia del professorat, fet que garantiria l’efectivitat de materials inclusius i transformadors. Per l’altra, es remarca la importància de millorar els materials didàctics en matèria de pau positiva, així com d’incorporar una perspectiva de gènere transversal. Per acabar, s’observa que les situacions de pau i de violència( no tant de conflicte) i el seu anàlisi, estan ben lluny de les aules i del centres escolars i valdria la pena a partir dels cercles més propers de l’alumnat per introduir i apropar aquests conceptes. En aquesta línia, es remarca la importància de potenciar la metodologia socioafectiva en l’aprenentatge.

La Federació Catalana d’ONG de Pau aplega entitats que, des de diverses perspectives, treballen per prevenir la violència, eradicar la cultura de guerra i fomentar una cultura de pau basada en la tolerància, la convivència, el diàleg i la solidaritat entre altres valors. MEG n'és membre.

Si vols més informació, fes clic al següent link.Comparteix