Minyons Escoltes i Guies de Catalunya

Notícies

21.06.2010

Recursos per treballar l’educació per a la pau

Des de fa temps, Minyons Escoltes i Guies de Catalunya (MEG) treballa l'educació per la pau en les seves activitats de lleure, els dissabtes al cau, durant els campaments, a les sortides, etc. D'aquesta manera, l'eix del curs 2004/2005 va ser l’Educació per a la pau i el diàleg. 

Durant aquell curs, cinc moviments de lleure associatiu de Catalunya en col·laboració amb l’Escola de Cultura de Pau van preparar el material “Educació per a la pau i la comprensió del món als centres d’educació en el lleure associatiu”. L’objectiu era donar eines i recursos per treballar l’educació per a la pau, una proposta que ajudés a apropar la complexitat d’un món on hi ha molta violència, tot i que molts vulguin la pau.

L’educació per a la pau s’ha treballat tradicionalment partint d’una experiència personal per després avaluar-ne la reacció dins del grup i així finalment decidir quines accions emprendre per millorar la situació i dur-les a terme. Tots les propostes d’educació estan dissenyades per treballar d’aquesta manera l’educació per a la pau i es poden adaptar a les necessitats de cada grup.

Els continguts que proposem a continuació se centre en entendre les causes i conseqüències de la violència, el concepte de pau i de violència, les dinàmiques dels conflictes armats i la construcció de la pau. Els materials estan dividits per grups: dels 8 als 12 anys i dels 12 a 16 anys. Cadascun d’aquests compta amb un centre d’interès adequat a l’edat dels participants.

Al web El Rebost: recursos educatius i pedagògics de MEG a l'apartat "Educació per la pau i el diàleg"  trobareu un seguit de recursos per treballar la pau i el diàleg amb infants i joves.Comparteix