Minyons Escoltes i Guies de Catalunya

Notícies

20.10.2010

Projectes AEiG 2010

Una vegada acabat el curs, és hora de fer balanç. Si durant el curs 2009/10 has realitzat algun projecte finançat per alguna de les línies de finançament de MEG, recorda que has de presentar la memòria a l’OSG. Consulta els terminis.

Terminis:

 • Línia de finançament: Inversions en béns immobles

Termini presentació memòria: Diumenge 15 de novembre de 2010 (inclòs).

 • Línia de finançament: Foment del voluntariat

Termini presentació memòria: Dissabte 13 de novembre de 2010 (inclòs)

 • Línia de finançament: Interès social

Termini presentació memòria: Dissabte 13 de novembre de 2010 (inclòs)

 • Línia de finançament: Suport a les famílies i a la infància

Termini presentació memòria: Dissabte 13 de novembre de 2010 (inclòs)

 • Línia de finançament: Salut

Termini presentació memòria: Dissabte 30 d’octubre de 2010 (inclòs).

 • Línia de finançament: Plans Educatius d’Entorn (PEE)

Termini presentació memòria: Dissabte 30 d’octubre de 2010 (inclòs)

 • Línia de finançament: Medi Ambient

Termini presentació memòria: Dijous 30 de setembre de 2010

 • Línia de finançament: Internacionals

Termini presentació memòria: Dissabte 13 de novembre de 2010 (inclòs)

 

Descarrega't el document de terminis de presentació de memòries de projectes a l'apartat de Documents de l'Espai del Cap.

 

Podeu presentar la vostra memòria a través del mail financament@escoltesiguies.cat o a través de la següent adreça postal:

Oficina Serveis Generals de MEG

Rambla Mossèn Jacint Verdaguer 10
08197 Valldoreix

 La memòria del projecte ens la podeu fer arribar per correu electrònic a financament@escoltesiguies.cat però us recordem que

Recordeu, a part d'omplir la memòria, cal que ens feu arribar les factures originals juntament amb els rebuts o comprovants de pagament. També agrairíem que ens adjunteu qualsevol material gràfic relacionat amb el projecte (díptics, pòsters, fotografies, llibrets...). Tingueu en compte que a les factures, per ser vàlides, hi ha de constar:

 • Dades de MEG: nom i adreça fiscal (com a complement del nom de MEG, si voleu, hi pot constar el de l’Agrupament o la Demarcació) i NIF.
 • Dades de l’empresa: nom, adreça i NIF
 • Número de factura
 • Import total de la factura
 • Concepte de la factura
 • Data d’emissió de la factura
 • IVA aplicat (o bé que consti que els imports són amb l’IVA inclòs)


Juntament amb les factures heu de presentar els rebuts o comprovants de pagament (els rebuts han d’estar signats i amb el segell de l’empresa).


Per més informació envia un correu electrònic a financament@escoltesiguies.cat.

 Etiquetes

Comparteix