Minyons Escoltes i Guies de Catalunya

Notícies

04.11.2010

II Premi Internacional en Educació Social Joaquim Grau i Fuster

 El Grup de Recerca en Educació Social (GRES) i el Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya (CEESC), conjuntament amb l’Ajuntament de l’Hospitalet, la Diputació de Barcelona i la Secretaria d'Infància i Adolescència, organitzen aquest premi amb l’ objectiu d’impulsar i motivar el treball de reflexió en el camp de l'Educació Social, i alhora contribuir a la tasca de transmissió i difusió d’experiències que ajudin a consolidar el patrimoni cultural de la professió. 

Els treballs presentats versaran sobre els diferents camps d’acció professional amb infants, adolescents i joves: pràctiques residencials; treball educatiu en justícia juvenil; treball educatiu en l’entorn de la ciutat (serveis socials, temps lliure, desenvolupament cultural); treball educatiu en relació amb la inserció social i laboral; tècniques i metodologies educatives (dansa, treball corporal, esports, noves tecnologies, teatre, joc, etc.). 

Els treballs es lliuraran en enviament tancat a la Secretaria del CEESC, Aragó 141-143, 4t 08015 Barcelona indicant clarament "Per al II Premi Internacional en Educació Social Joaquim Grau i Fuster" i hauran de constar d’un mínim de 80 de pàgines i d’un màxim de 150, escrites en DIN-A4 per una sola cara, interlineat 1,5, en tipus de lletra Arial i cos 12.
 
Destinataris:  Professionals i equips de professionals que desenvolupin la seva tasca dins l’àmbit de l’Educació Social.
 
Dotació econòmica: 9.000€
 
Termini de presentació: 31 d’agost de 2011
 
 
 

 Comparteix