Minyons Escoltes i Guies de Catalunya

Notícies

09.11.2010

S’aprova el "Pla d’atenció integral a la infància i l’adolescència de Catalunya 2010-2013"

El govern ha aprovat el Pla d’atenció integral a la infància i l’adolescència de Catalunya 2010-2013. Amb aquest nou Pla es vol reforçar la coordinació de tots els departaments de la Generalitat així com d’altres institucions públiques, planificant i ordenant, tot allò relacionat amb polítiques d’infància i joventut, les actuacions i els serveis destinats a la infància i l’adolescència, dins el nostre territori. 

Aquesta tasca de treball conjunt, transversal i coordinat dels Departaments de la Generalitat i d’altres institucions públiques (Ajuntaments i Consells Comarcals), és un sistema que ja s’aplica a d’altres àmbits com ara les polítiques de joventut o de dones.

Aquest Plaestà adreçat a tota la infància i l’adolescència de Catalunya, amb edats compreses des dels 0 fins els 18 anys, així com joves fins als 21 anys si es troben en situació d’exclusió social.
 
Els objectius del Pla d’atenció integral són els següents:
 • Promoure i reforçar els drets de la infància i garantir-ne el compliment
 • Fomentar l’equitat, la igualtat d’oportunitats i la reducció de desigualtats
 • Prioritzar i potenciar la prevenció i les intervencions precoces
 • Promocionar l’atenció integral i el suport a les famílies
 • Atendre i prestar serveis als infants i als adolescents des de la proximitat
 • Aprofundir en sistemes d’intervenció en xarxa i d’actuació transversal
 • Enfortir la protecció dels infants i dels adolescents en situació de risc social i desemparament
Els àmbits d’actuació del Pla
 
El Pla d’atenció integral preveu 5 grans àmbits d’actuació:
 
 • El foment de la vida saludable dels infants i adolescents.
 • Garantir l’accés amb igualtat a l’educació d’infants i joves i treballar per la millora de l’èxit escolar.
 • Garantir un entorn segur per infants i joves amb més polítiques de prevenció del risc i lluita contra la violència en nens i joves.
 • Difusió dels drets i deures dels infants i joves.
 • Creació de normes que garanteixin aquest reforç i coordinació de les polítiques relatives a la infància. 
El Pla d’atenció integral s’actualitzarà cada any per ajustar-lo al màxim a les necessitats de la infància i l’adolescència.
 
L’aprovació d’aquest pla d’actuació integral està prevista en la Llei dels drets i les oportunitats de la infància i l’adolescència.

 Comparteix