Minyons Escoltes i Guies de Catalunya

Notícies

12.11.2010

Sabies que...

... a l’AGO hi ha dos tipus de votacions? Una a mà alçada, on els resultats s’han d’aprovar per majoria simple (acta, memòria, estat de comptes, Línies de Curs i pressupost), i una altra mitjançant el vot secret amb urna, el qual s’ha d’aprovar per majoria qualificada (eleccions de càrrecs generals)?

 

Sabies que la majoria simple és quan els vots afirmatius superen els negatius, o bé, en cas de dues o més alternatives o possibilitats, es considera que té majoria simple aquella que és més votada? I que en qualsevol cas, no es compten les abstencions, els vots en blancs ni els vots nuls?

Sabies que la majoria qualificada, segons l’article 27 dels Estatuts de MEGSJC, es dóna en les votacions d’elecció de càrrec generals i ha de complir els següents resultat en una primera ronda:

  1. 2/3 dels vots vàlids.
  2. majoria simple a 2/3 de les demarcacions presents i votants.

En cas de no prosperar aquesta primera votació, se’n realitzaria una segona, el resultat de la qual haurà de reunir les condicions següents:

  1. que hi hagi majoria simple dels vots vàlids.
  2. que hi hagi majoria simple a 2/3 de les Demarcacions presents i votants.

I per últim, sabies que en els últims tres anys l’Assemblea General Ordinària de MEG no ha passat dels 322 participants? En va tenir 263 l’any 2007; 299 l’any 2008, i 322 l’any passat. Això en percentatges, significa que mai s’ha superat el 14% del total de caps que hi ha al Moviment i que, per tant, les decisions de tot el curs que es prenen a l’AGO, les decideix un percentatge molt baix dels voluntaris/es que hi ha a MEG i que tenen veu i vot en aquest espai.

T’animes a augmentar aquest percentatge i fer, d’aquesta, l’AGO amb més participació de la història de MEG?
 Etiquetes

Comparteix