Minyons Escoltes i Guies de Catalunya

Notícies

27.01.2011

'Calidoscopi Enllà', la publicació per treballar la interculturalitat al cau

Minyons Escoltes i Guies de Catalunya (MEG) edita el Calidoscopi Enllà, una eina per treballar la interculturalitat als agrupaments. La publicació és el resultat del treball que l’Equip Finestra d’Interculturalitat de MEG ha desenvolupat durant els últims tres anys.

Aquest document té l’objectiu d’ajudar a plantejar el treball de la educació intercultural als agrupaments. Obrir les portes del cau a nois i noies que fins ara no hi participen, nois i noies que han nascut a Catalunya o fora de Catalunya i que són, principalment, fills i filles de famílies immigrades.

Aquesta publicació pretén ser una guia bàsica que ajudi als caps a fer del cau un espai més acollidor, on hi hagi cabuda per a tothom, oferint un espai de relació entre iguals, un espai on poden conèixer la llengua i cultura catalanes, un espai de convivència. I per als qui participen d’aquesta tasca a l’agrupament, s’ha de convertir en una oportunitat per acostar-se i conèixer persones, de compartir vivències i diferències, d’implicar-se i transformar l’entorn, de respondre activament als canvis que s’estan produint a la nostra societat.

Llegeix el Calidoscopi Enllà.
 Comparteix