Minyons Escoltes i Guies de Catalunya

Notícies

02.02.2012

Documents de federacions 'scouts' estrangeres sobre medi ambient

Moltes federacions escoltes i guies a l'estranger han produït interessants documents sobre temes ambientals. A continuació us presentem alguns documents realitzats diverses entitats d'altres països inclosos a la publicació del Programa Mundial Escolta de Medi Ambient.

Tots els documents estan en les

llengües originals de cada federació

i són variats: n'hi ha de més pràctics i de més teòrics, de més enfocats a unitats grans o a petites, de més aplicables a Catalunya i d'altres que no tant.

 


Esperem que us siguin de profit!

Cap vert (Les Scouts ASBL, Bèlgica, 2010)
Idioma: francès

Es tracta d'un seguit de fitxes temàtiques sobre diferents temes:

- biodiversitat
- energia
- consum responsable
- ocells
- campaments verds
- residus
- aigua
- el bosc
- l'alimentació
- mobilitat

Cada fitxa conté:

- una acció a realitzar
- una proposta de debat
- tècniques a utilitzar
- l'exemple d'una associació
Vert le Camp (Les Scouts ASBL, Bèlgica, 2010)
Idioma: francès

Materials per treballar el tema dels campaments ecològics. Inclou fitxes i un joc de cartes.

Els temes tractats a les fitxes són:

- gestió de residus
- transports
- alimentació
- recursos naturals
- gestió de l'energia

Les fitxes que inclou són les següents:

- la motxilla
- intendència
- fustes per la construcció
- l'aigua al camp
- construir un mini-filtre d'aigua
- la fusta per al bon ús
- per reconèixer els tipus de fusta
- una mica de biodiversitat
- desplaçaments al medi forestal
- l'aigua, medi de vida a respectar
- fabricar la nostra cola (pegament)
- tintures vegetals
- l'energia al campament “en dur”
- l'energia al campament sota les tendes
- eco-focs
- el forn solar
- una mica de reciclatge:
 1. assecador de fruites
 2. fogonet “Burkinabé”
 3. sortir de campaments
 4. els desplaçaments durant els campaments
 5. un remolcador per bicicletes
 6. limitar els residus
 7. gestionar els residus del campament
 8. vàters “bio-matrisée”
 9. els trucs per a un bon compost
 10. fabricar els productes de neteja
 11. Menjar equilibradament
 12. Menjar ecològic
 13. Consumir productes bio
 14. La piràmide alimentària
 15. Receptes “Vert le camp”
 16. Etiquetes i pictogrames
 17. L'ús de les plantes silvestres
 18. Per a evitar els errors (en l'ús de les plantes)
El joc de cartes tracta sobre sobre l'empremta ecològica, centrat en l'alimentació i medi ambient. Cada participant/equip té una missió d'elaborar un tipus de menú.
The Volvol Adventure (WOSM, 2011)
Idioma: anglès

Es tracta d'una guia per fer un projecte local per part de grups joves, a partir d'una diagnosi ambiental i social i unes propostes d'acció. Les temàtiques tractades són:

- biodiversitat
- reducció de consum
- energia
- transports
- residus
- aigua

Climate change: take action now!  (WOSM)
Idioma: anglès

Guia per a caps (o facilitadors de grups de joves) que vulguin dinamitzar projectes de grup sobre el canvi climàtic. Dóna una èmfasi especial en en nenes i noies joves com a catalitzadores de canvis a les seves comunitats.

Les fases que descriu són:

- començar
- identificar el problema
- planificar l'activitat
- actuar
- escampar la paraula
- com ho hem fet?
- properes passes

I cada una d'aquestes fases conté:

- un kit d'activitats
- focalització en nenes i noies joves
- el paper del facilitador
- exemples de casos


Finalment, el document aporta informació sobre canvi climàtic i les següents activitats:

- com fer un forn solar
- campanya de plantació d'arbres
- mapa de riscos de la comunitat
- on trobar més informació
Pensa a l'aqua (AGESCI, Itàlia, World Thinking Day 2008)
Idioma: italià

Materials per treballar el tema de l'aigua, creats per aprofundir en aquest tema arrel del referèndum que es va convocar a Itàlia l'any 2008 sobre la privatització dels serveis  de l'aigua, entre d'altres temes.

Conté fitxes d'activitats :

- 12 propostes d'activitats sobre la contaminació de l'aigua per unitats (de les quals, 3 pels més grans i 2 pels més petits).

- Les activitats no estan desenvolupades, només són idees per tal que els caps les desenvolupin.
- 12 propostes no desenvolupades d'activitats sobre l'aigua potable (de les quals 2 pels més grans i 2 pels més petits).
- 19 propostes no desenvolupades d'activitats sobre l'estalvi d'aigua (de les quals 4 pels més grans i 3 pels més petits).

Els materials ofereixen també fitxes d'informació: :

- dades d'informació mundial sobre els temes:
- accés a l'aigua potable
- beure aigua per estar bé
- preservar l'aigua per al món

Finalment, hi ha un document amb 10 idees d'activitats relacionades amb l'aigua per recollir fons pel “Thinking Day”.

Scouting and the environment -Youth Programme (WOSM, 2002)
Idioma: anglès

Document més teòric, amb informació sobre la trajectòria del moviment escolta mundial en relació a la problemàtica mediambiental. Els capítols del llibre són els següents:

- Baden Powell, inicis del moviment i natura
- Polítiques ambientals mundials scouts: constitució de WOSM i Resolucions de la Worlds Scout Conference
- Educació Ambientali acció: perspectiva conceptual.
- Evolució de la situació ambiental en les darreres dècades.
- Moments culminants dels desenvolupaments 1967-88.
- Desenvolupaments més recents: 1989-2000
- Perspectives de futur

SCENES Guidelnes (WOSM, 2009)
Idioma: anglès

Guia sobre els SCENES (Scouts Centres of Exellence for nature and environment), una xarxa mundial de centres escoltes situats en enclavaments de gran vàlua ecològica i que treballen la conservació de la natura des de l'escoltisme. L'índex de la guia és el següent:

- Requeriments dels SCENES
- SCENES suport de la comunitat local i de la comunitat scout més ampla
- Xarxa SCENES
- Carta SCENES
- Rols del Centre Scout, l'associació scout nacional, WOSM i SCENES
- WSEP (Programa Mundial Escolta de Medi Ambient)Etiquetes

Comparteix