Minyons Escoltes i Guies de Catalunya

Notícies

16.05.2013

Minyons Escoltes i Guies de Catalunya dóna 7.000 euros a dos projectes de cooperació pel desenvolupament

Atorguem l’1% dels nostres ingressos propis al projecte “Òptic Jove”, organitzat pel Casal dels Infants; i al projecte “Puerto Esperanza”, de la Plataforma d’Entitats Juvenils de Gràcia.

El passat mes de febrer, Minyons Escoltes i Guies de Catalunya va convocar un concurs públic per atorgar l’1% dels seus ingressos propis a organitzacions i entitats que duguin a terme projectes de cooperació pel desenvolupament. Un cop analitzats tots els projectes presentats, la Comissió avaluadora ha resolt repartir l'import entre dos projectes: “Òptic Jove”, organitzat pel Casal dels Infants, que rebrà 3.999 euros; i “Puerto Esperanza”, del grup Gràcia amb Cuba de la Plataforma d'Entitats Juvenils de Gràcia, que en rebrà 2.700.

El projecte “Òptic Jove”, del Casal dels Infants, té com a objectiu millorar les oportunitats de participació social, ciutadana i comunitària dels joves i de les entitats juvenils de barris perifèrics de Tànger - Beni Makada, al Marroc. Per aconseguir-ho es vol engegar un procés de capacitació tècnica i institucional de les entitats, que permeti dur a terme iniciatives i activitats que millorin les competències educatives i de participació dels seus usuaris/es i, alhora, sensibilitzin l’entorn, augmentant la seva visibilitat, legitimitat i representativitat.

El projecte “Puerto Esperanza”, del grup Gràcia amb Cuba de la Plataforma d'Entitats Juvenils de Gràcia, neix arrel de la problemàtica social existent al poble cubà de Puerto Esperanza i, especialment, al barri de La Camorra. La violència de carrer, l’abundància de famílies desestructurades, l’alcoholisme, la presència de drogues, la violència de gènere i la falta de recursos financers i materials són alguns dels problemes de la zona. En aquest context, el projecte vol formar persones de la localitat a través del CIERIC, una entitat cubana que treballa pel desenvolupament sociocultural des del compromís amb la comunitat.

L’import de la donació correspon a l’1% dels ingressos propis de l’associació del curs 2011-2012 conjuntament amb les partides de cursos anteriors que han quedat desertes o en què no s’ha convocat concurs públic. Comparteix