Minyons Escoltes i Guies de Catalunya

Notícies

30.09.2013

Canvis en els cursos de monitor/a i director/a de lleure

formació, formiga, director, monitor, curs, escola de formació

Curs de FORMIGA II.
MEG

La FOCA i la FORMIGA seran una mica diferents a partir d’ara, a causa d’un canvi en la normativa de la Generalitat sobre els cursos de monitor/a i director/a de lleure.

Aquests són alguns dels principals canvis que suposarà la nova normativa, que entra en vigor l'1 d’octubre de 2013:
  • Més hores: augmenten un 33% les hores de formació respecte els antics cursos.
  • Formació online: s'introdueix l'opció de fer un 33% de la formació a distància.
  • Requisits pels formadors/es: s'exigeixen uns requisits concrets a les persones que fan de formadors i formadores.
  • Antics alumnes: les persones que tinguin un curs a mitges, o bé estiguin pendents de tramitar el carnet, hauran de fer-ho abans de 2015.
  • Límit per tramitar el carnet: des que es comença la formació, hi haurà 3 anys per tramitar el carnet de monitor/a i 5 anys pel de director/a.
  • Continguts i criteris d’avaluació: estan marcats per la Direcció General de Joventut.
Segons la Direcció General de Joventut, la nova normativa respon a una doble necessitat: actualitzar els cursos de monitor/a i director/a d’activitats de lleure infantil i juvenil, així com adaptar-los a un model de formació per competències. Així, s’adapten els cursos de monitor/a i director/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil a la normativa estatal sobre les certificacions i les qualificacions professionals.
 
La renovació parteix del concepte de “formació al llarg de la vida”, segons el qual les persones es formen contínuament a partir de les experiències i processos formatius (formals i no formals) en què participen. Els coneixements i aprenentatges adquirits en aquestes experiències permeten a les persones anar desenvolupant nous rols i tasques en la vida personal i professional.
 
L’Escola de Formació de MEG ha estat treballant aquest procés d’adaptació. Per més informació podeu contactar amb el/s responsable/s pedagògic/s de la vostra demarcació.


Etiquetes

Comparteix