Minyons Escoltes i Guies de Catalunya

Notícies

23.03.2016

Com saber si treballem des d'una perspectiva de gènere a l'agrupament?


AEiG Sant Ferran

"Re-generem-nos" és una nova guia d’autodiagnosi de gènere per a entitats que ens permetrà posar-nos a prova. 

El Consell de la Joventut de Barcelona i el Grup de Treball d’entitats de gènere han editat la guia Re-generem-nos: autodiagnòsi de gènere per a entitats amb l’objectiu de promoure que les entitats juvenils tinguin en compte la perspectiva de gènere en tots els àmbits de la seva activitat.

Aplicar la perspectiva de gènere significa promoure la seva incorporació en l'organització interna, la planificació i l'execució de totes les activitats i el funcionament ordinari de les entitats, així com impulsar-ne la seva transversalitat. És a dir, prestar atenció a la realitat diferenciada de les dones i els homes i dissenyar actuacions que s’adaptin o hi donin resposta.

A través d’aquesta guia, els agrupaments podreu autoevaluar-vos en qüestions relatives al gènere i la sexualitat tot responent a les diferents preguntes que es plantegen. Així, podreu veure si, tant internament com externament, incorporeu la perspectiva de gènere o, en cas contrari, en quins punts fallen per poder posar-hi solució. Les preguntes es divideixen en el següents blocs temàtics: aspectes generals de l’entitat, organització, participació, òrgans de decisió, comunicació, sexualitat i diversitat.

Descarregueu-vos la Guia Re-generem-nos, i poseu-vos a prova!
 


Notícia publicada orginialment a Xarxanet.org


Etiquetes

Comparteix