Minyons Escoltes i Guies de Catalunya

Notícies

02.11.2016

Entra en vigor el nou Decret del lleure


AEiG La Claca

Des d'aquest 1 de novembre ja ha entrat en vigor el nou Decret 267/2016 d'activitats d'educació en el lleure a Catalunya que comporta una sèrie de novetats que cal tenir en compte en el desenvolupament de les nostres activitats.

Segons la Generalitat, amb aquest nou decret es vol adaptar a les noves realitats socials, amb la finalitat de reforçar la qualitat i la seguretat de les activitats de lleure perquè compleixin plenament amb la seva finalitat educativa.

Els canvis més importants a destacar són:
  • La obligatorietat de notificar les activitats d’una durada igual o superior a 2 nits consecutives. Cal tenir-ho present per sortides llargues o sortides durant el Nadal que fins ara no calia notificar. Des de la demarcació s'explicarà el procediment a seguir en aquests casos, ja que també és obligatori preparar i dur una sèrie de documents en aquestes sortides.
  • La regulació de les activitats a partir de grups de més de 4 participants menors de 18 anys.
  • La opció de presentar la notificació telemàticament fins a 7 dies abans de l'inici de l'activitat. Presencialment segueix sent necessari fer-ho amb 20 dies d'antel·lació.
  • La incorporació de 3 nous tipus d'activitats esportives: casals esportius, estades o campus esportius i rutes esportives.
  • La regulació d'activitats del tipus escalada, vies ferrades, raquetes, alpinisme a l'alta muntanya, etc., es regeix pel decret 56/2003 d'activitats físicoesportives. Per tal de poder realitzar aquest tipus d'activitats en el context d'una activitat d'educació en el lleure, cal complir amb el què s'estableix en aquest decret d'activitats fisicoesportives en el medi natural (sobre titulació especialitzada, assegurances, autoritzacions...) i no en el del lleure.
  • La obligatorietat de dur a terme totes les activitats amb pernoctació en instal·lacions inscrites al Registre d’Instal·lacions destinades a infants i joves, excepte en el cas de ruta, camp de treball i acampada. Anteriorment es parlava de centres autoritzats.
  • La modificació de les ràtios que ha de complir l'equip de caps, de manera que sempre que hi hagi menors de 16 anys, serà obligatòria la presència com a mínim de dos dirigents. Tot l’equip dirigent ha d’estar present sempre durant l’activitat.
  • La incorporació de la definició del personal de suport (intendents), diferenciat de l'equip dirigent i dels participants. S'incorpora també la opció que amb unes ràtios determinades puguin ser persones d'entre 16 i 18 anys.
  • La obligatorietat que tots els membres de l'equip de dirigents i tot l'equip de suport tingui el certificat negatiu de Delictes de Naturalesa Sexual
 
Des de la Direcció General de Joventut s'ha actualitzat l'apartat de la web per organitzar i notificar activitats d'educació en el lleure, amb un apartat específic sobre la nova normativa que podeu consultar.

Des de MEG s'ha actualitzat l'apartat de preguntes freqüents i documents sobre campaments de l'espai del cap, i es poden fer arribar noves consultes que sorgeixin a l'Oficina de Serveis Generals.


Etiquetes

Comparteix