Minyons Escoltes i Guies de Catalunya

Notícies

16.03.2017

"Digues la teva" per redactar la 4a Carta Catalana de la Joventut


CNJC

El Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC) habilita el qüestionari digital "Digues la teva" perquè els i les joves que no hagin pogut participar als tallers territorials facin la seva aportació senyalant necessitats i fent propostes concretes entorn de 12 eixos temàtics (treball, educació, salut, gènere, justícia global, habitatge, etc.).

Després del procés participatiu “(Re)pensem-ho tot, construïm col·lectivament”, enfocat a la redacció de la 4a Carta Catalana de la Joventut, el CNJC posa en marxa un qüestionari digital i l’organització d’un congrés els dies 13 i 14 de maig amb l’objectiu de completar la definició i influir en les polítiques públiques dels pròxims anys.

Els temes a tractar són 12 grans temàtiques que responen a les preocupacions i aspiracions que, des del CNJC, s’han detectat entre la joventut: educació, cultura, treball, habitatge, salut, participació i associacionisme, territori i mobilitat, diversitat i drets de la ciutadania, gènere, comunicació i TIC, sostenibilitat i justícia global.

El qüestionari "Digues la teva" està disponible al web del CNJC i estarà actiu fins el dia 7 d'abril. Compta amb 12 apartats que corresponen als 12 temes i els i les joves poden fer aportacions a tots ells o a aquells que l'interessin. Per a cada tema hi ha un apartat destinat a assenyalar una necessitat i un altre per fer propostes de futur concretes.

Pel que fa al Congrés del 13 i 14 de maig, el lloc està encara pendent de confirmar (Barcelonès) i les inscripcions ja estan obertes en aquest enllaç. La previsió és que, en total, més de 600 persones joves prenguin part en aquest procés de debat, reflexió i presentació de propostes.

Els continguts definitius de la Carta s’acabaran de concretar durant la tardor del 2017 a través d’un procés de retorn de les conclusions al territori per perfilar el redactat final. Tota la informació recollida en aquestes 5 fases també servirà per elaborar el Pla d’Actuació Jove, l’eina que concretarà, planificarà i articularà les prioritats i actuacions del moviment juvenil organitzat fins el 2020.
 

Comencem a [re]pensar-ho tot i construir col·lectivament!
Comparteix