Minyons Escoltes i Guies de Catalunya

Notícies

01.02.2019

Finançament intern per a projectes internacionals fins al 3 de març


AEiG Arrels de Manlleu

Fins al 3 de març encara es poden presentar projectes internacionals a la convocatòria de finançament intern de l'entitat.


Un any més, MEG obre la convocatòria de finançament obert que consta de dues línies: projectes extraordinaris i projectes internacionals. L’assignació econòmica de cada projecte es decidirà en funció d’uns criteris generals comuns i d’altres específics per a cada línia.
 

Línia per a projectes extraordinaris

CONVOCATÒRIA TANCADA (29/01/2019)

S'hi pot presentar qualsevol projecte extraordinari que feu al cau sobre qualsevol temàtica, malgrat que es prioritzaran les temàtiques següents:
  • Foment del voluntariat
  • Interès social
  • Educació per la salut
  • Treball pel coneixement i la cura del medi natural
 

Línia per a projectes internacionals

Són projectes objectes de subvenció:
  • Projectes de Fraternitat Universal: activitat pedagògica que involucri escoltes i guies de fora de l’àmbit territorial de MEG ja sigui sent el grup acollit o acollidor.
  • Projectes d’Educació per al Desenvolupament: D’acord amb Model dEducació per al Desenvolupament de MEG, projectes transformadors amb una entitat (partner) que garanteixi que l’acció que es durà a terme tindrà un impacte controlat i de qualitat
Data límit per presentar el projecte: 3 de març de 2019 (si el projecte està realitzat únicament per caps el termini és el 27 de gener de 2019)
Data límit de justificació: un mes després de finalitzar el projecte
Import a repartir: 15.000€
Import màxim a finançar per projecte: 40% del pressupost

Podeu trobar les bases completes de la convocatòria al document Convocatòria interna de Finançament a la secció de Documents Generals de Finançament de l’Espai del cap (per entrar-hi cal introduir usuari i contrasenya).
 
Cal tenir en compte que els diners que es rebin d'aquesta convocatòria per qualsevol de les dues línies de projectes s'hauran de destinar a les accions del projecte que es facin entre les dates 1 de gener i 15 d’octubre de 2019. Per poder presentar un projecte i per rebre l'import dels diferents pagaments és imprescindible tenir al dia el ComptaCau.

La documentació cal enviar-la a financament@escoltesiguies.cat


Etiquetes

Comparteix