Minyons Escoltes i Guies de Catalunya

Notícies

11.07.2019

[Reportatge] Sembrem valors per un futur millor


AEiG Erol

Des de ben petits quan formem part d’un agrupament sentim aquella frase de: “els escoltes sempre intentem deixar el món una mica millor de com l’hem trobat”. Setmana rere setmana, des dels agrupaments, intentem educar amb una sèrie de valors que ajudin a fer realitat aquesta frase de Baden Powell perquè petites accions del dia a dia als agrupaments poden tenir grans repercussions en el futur de la societat.Molts cops quan ens trobem amb alguna persona que és escolta com nosaltres hi establim una connexió instantània, hi ha un tarannà que ens hi uneix, no sabem ben bé què és, però s’estableix de manera automàtica. Podem ser de pobles diferents i realitats molt diverses, tenir visions del món que poden ser molt variades, però darrere de cadascuna de nosaltres hi ha tota l’educació rebuda durant tots els anys de recorregut escolta. Segurament hem rebut o estem posant en pràctica per educar un seguit de valors molt concrets que coincideixen entre tots aquells que són escoltes o que ho han estat. 

La transmissió d’aquests valors la majoria de vegades es fa de manera implícita, ja que és el que vam rebre nosaltres quan érem nens i nenes de l’agrupament o el que hem rebut al nostre entorn més proper. Valors lligats a un estil de vida amb el qual eduquem al cau dissabte rere dissabte, durant les sortides i durant els campaments relacionats amb l’entorn. Cada agrupament té una manera de treballar els diferents valors que ens hi vinculen, però tots compartim uns mateixos objectius, com per exemple educar per un consum responsable, tenir en compte la sostenibilitat, respectar la natura o saber com treballar les cures per fer-nos sentir més confortables amb nosaltres mateixos i amb el nostre entorn més proper.

El moviment escolta i guia sempre s’ha associat a la natura i la sostenibilitat. Moltes vegades es destaca, com un fet diferencial d’altres entitats d’educació en el lleure, el vincle que estableixen els infants amb la natura. Des de Castors fins a Truc realitzem activitats que tenen com a objectiu connectar-hi. Per fer-ho, el primer és respectar-la i aprendre a valorar-la. En tota la seva història, però potser ara amb més preocupació i intencionalitat atès el context actual d’emergència climàtica que viu el planeta Terra, el moviment escolta català també ha volgut sumar-se a diferents iniciatives o bé crear-ne de noves. D’una banda, amb les unitats més petites dels agrupaments sovint es fa una introducció a la natura a través de petites excursions al medi natural més proper a l’agrupament o passant els primers campaments fora de casa al mig de la muntanya. En aquestes edats s’acostuma a treballar a través d’una educació vivencial, mitjançant jocs, tallers o eixos d’animació, que permeten als infants establir un vincle amb l’entorn. També se sumen a projectes més grans com per exemple les jornades de neteja de l’entorn Let’s Clean Up Europe, celebrades anualment a tot Europa per promoure accions de sensibilització a través de la recollida de residus abocats il·legalment als boscos, a les platges, als marges de rius, etc. De l’altra, amb les unitats més grans, com Pioners i Caravel·les o Truc, aquest vincle ja s’ha consolidat al llarg dels anys i, per tant, en molts casos és quan es decideix passar a l’acció ja sigui a través de projectes que tenen com a principal objectiu el respecte cap al planeta i la conscienciació de la societat, ja sigui mitjançant serveis que permetin una millora de l’entorn.

En l’àmbit dels agrupaments, des dels darrers anys s’han creat nombrosos projectes relacionats amb la cura del medi ambient i la millora de l’entorn natural. Alguns exemples en podrien ser la creació del càrrec o de la comissió de sostenibilitat dins d’un agrupament, que s’encarrega de vetllar perquè les activitats realitzades tinguin el menor impacte possible, per a un correcte reciclatge al local de l’agrupament o per a la reutilització de certs materials. Des de diferents agrupaments ja s’han iniciat petites accions com reduir l´ús del plàstic en les compres realitzades o evitar el paper d’alumini per part de les famílies i infants amb la creació portaentrepans o portaaliments propis. 

Els grans aprenentatges que s’enduen infants i joves de l’escoltisme sovint els adquireixen insconscientment a través de l’exemple, de manera de ser i fer escolta.


Minyons Escoltes i Guies dona a conèixer diferents projectes als quals es poden sumar els agrupaments que ofereixen altres entitats o bé en realitza de propis, al mateix temps que commemora dies internacionals com el Dia Mundial de la Natura o el Dia de l’Aigua, amb la voluntat d’animar els agrupaments a sumar-s’hi a través de diferents accions i publicacions. Un dels darrers projectes més grans realitzats des de MEG va ser la confecció de les boles Nendo Dango per a la Jamborinada, que tenien com a objectiu ajudar a la reforestació de tres tipus d’herbàcies per tal d’evitar l’erosió del terreny afectat a l’incendi d’Òdena de l’estiu del 2015. Després de ser recollides a l’acte central de la Jamborinada, les boles van ser plantades per uns quants agrupaments en la zona afectada. Des de Campaments i Més també s’ofereixen serveis als agrupaments que facin ús dels terrenys com ara  serveis al medi natural, serveis de recuperació i manteniment de camins així com serveis de manteniment i millora de les instal·lacions dels terrenys d’acampada.

Pel que fa al consum des del món de l’escoltisme també s’han volgut dur a terme diferents accions com la conscienciació dels infants i joves i, en la mesura de les possibilitats, posar-les en pràctica. Al llarg dels darrers anys, molts agrupaments han optat per fer les seves compres en comerços de proximitat o en mercats locals, per intentar evitar les grans superfícies. Això, malgrat que comporti un increment del preu final o més dificultat d’accés a la compra, garanteix un producte de millor qualitat i sense tants intermediaris. Igualment, comprar en comerços de proximitat molts cops permet comprar a granel i amb quantitats més exactes que ajuden a disminuir l’ús de residus innecessaris que molts cops porten els productes quan es compren en grans superfícies. Des de TASA general es va engegar un projecte per tal de facilitar aquestes compres als agrupaments, amb la creació d’un mapa d’Internet on cada agrupament podia incloure i fer aportacions de quins comerços de proximitat es trobaven a la seva població i de quin tipus eren o en què estaven especialitzats. Aquest mapa permet conèixer la localització de certs establiments per si un agrupament es troba de sortida en una població i no coneix on pot anar a comprar tenint en compte aquesta perspectiva. Des de l’Escola de Formació també s’impulsa el monogràfic de Renaturem en el qual es treballen aspectes lligats al consum per tal de reflexionar sobre com els agrupaments utilitzen els seus materials i recursos.

Un fet destacable dels agrupaments és que s’intenta promoure la vida sana, amb l’objectiu que els infants i joves s’interessin per l’alimentació i la procedència de tot allò que mengen i consumeixen, tinguin en compte l’exercici físic així com unes rutines determinades. Molts d’aquests aspectes es poden treballar en uns campaments d’estiu, de manera que és important elaborar els menús de campaments tenint en compte una dieta variada i equilibrada atès que els infants es troben en edat de creixement. I també és important valorar com seran els campaments perquè, si es tracta d’una ruta, per exemple, caldrà tenir en compte que no es tindrà sempre accés a comerços i que certs aliments són més encertats que d’altres per a una travessa.

L’espai de les cures també és un tret característic en el món de l’escoltisme, ja que el vincle que s’estableix entre totes aquelles persones de l’agrupament és un vincle de confiança especial. Una confiança que s’estableix en totes les dimensions i propicia espais d’escolta entre infants, entre infants i caps, així com entre el mateix equip de caps, uns espais que faciliten la cura i el benestar de tothom. A l’agrupament també es vetlla perquè es respectin els processos i els ritmes de cadascú que en forma part, tant pel que fa a rutines com a aprenentatges. El respecte, doncs, és la base de totes les relacions que establim al cau així com la regla del joc més important en les nostres activitats. I no només l’exercim vers les persones sinó també vers la natura i el medi ambient amb els quals establim una relació de cura i harmonia circular i recíproca.

El treball de les emocions és un altre eix de la tasca als agrupaments. En l’escoltisme treballem perquè l’agrupament sigui un espai en què infants i joves es puguin sentir a gust i aprenguin a reconèixer i a treballar les seves emocions mitjançant tallers o activitats. Des de l’Escola de Formació també s’ofereixen alguns monogràfics on es treballen d’alguna manera o altra les cures com ara els següents: Comunicació conscient, Educació emocional i  Lideratge i coherència interna.

Els escoltes i guies treballem aquests valors conscientment a través d’activitats, però els grans aprenentatges que s’enduen infants i joves de l’escoltisme sovint els adquireixen a través de l’exemple, de manera inconscient, de l’escala de valors que impregna les nostres activitats, que acaba definint el nostre caràcter i que traspua per les nostres accions vers la societat. Es tracta d’aprenentatges implícits que rebem de l’educació escolta, de l’estil de vida que es desprèn de les activitats i de la convivència al cau. Aprenentatges que ens desperten el compromís per aconseguir un planeta sostenible, un consum just i responsable i el bon estat tant de totes les persones de l’agrupament com del nostre entorn. En definitiva, el compromís per deixar el món millor de com l’hem trobat. Font: El Correu 101, Reportatge pàg.7-9. Estiu 2019 ​ ·  Text: Mireia Bosch (membre del Consell de Redacció)


Etiquetes

Comparteix