Minyons Escoltes i Guies de Catalunya

Notícies

16.12.2019

Convocatòries obertes: finançament per a projectes extraordinaris o internacionals


AEiG Sant Nicolau

Agrupaments, si teniu entre mans un projecte extraordinari o internacional, mireu-vos bé les bases de les convocatòries. Esteu a temps de presentar-vos-hi fins el 2 de febrer i l’1 de març respectivament.

Un any més, MEG obre la convocatòria de finançament intern (només per a agrupaments) que consta de dues línies: projectes extraordinaris i projectes internacionals. L’assignació econòmica de cada projecte es decidirà en funció d’uns criteris generals comuns i d’altres d’específics per a cada línia.
 

LÍNIA PER A PROJECTES EXTRAORDINARIS

CONVOCATÒRIA OBERTA FINS EL 2 DE FEBRER DE 2020

S'hi admetran projectes que no formin part de l’activitat ordinària de l’agrupament de les temàtiques següents:
  • Inclusió. Que persegueixin la cohesió social, fomentin la igualtat d’oportunitats a tots els col·lectius i reconeguin la diversitat.
  • Natura. Que dirigeixin els seus objectius a la natura, lloc on l’escoltisme i el guiatge es desenvolupa en la seva màxima expressió i que fomentin els vincles segurs i forts amb l’entorn.
  • Gènere. Que dirigeixen els seus objectius a generar consciència sobre el gènere per avançar cap a la igualtat real en els diferents espais de la societat.
  • Altres projectes extraordinaris que estiguin d’acord amb els valors de MEG.
 
En tots els casos es valorarà la interseccionalitat i la participació, entenent el primer com el treball entre diferents grups socials (d’edat, cultura, religió...) i el segon com la participació activa d’aquests grups.

LÍNIA PER A PROJECTES INTERNACIONALS

CONVOCATÒRIA OBERTA FINS L’1 DE MARÇ DE 2020*

S’admetran projectes que treballin una de les següents sub-línies:
  • Projectes de Fraternitat Universal: activitat pedagògica que involucri escoltes i guies de fora de l’àmbit territorial de MEG ja sigui sent el grup acollit o acollidor.
  • Projectes d’Educació per al Desenvolupament: D’acord amb Model d’Educació per al Desenvolupament de MEG, projectes transformadors amb una entitat (partner) que garanteixi que l’acció que es durà a terme tindrà un impacte controlat i de qualitat. 
(*) Si el projecte està realitzat únicament per caps el termini és el 2 de febrer de 2020)

Podeu trobar les bases completes de la convocatòria al document Convocatòria interna de Finançament a la secció de Documents Generals de Finançament de l’Espai del cap (per entrar-hi cal introduir usuari i contrasenya).
 
Cal tenir en compte que els diners que es rebin d'aquesta convocatòria per qualsevol de les dues línies de projectes s'hauran de destinar a les accions del projecte que es facin entre les dates 1 de gener i 15 d’octubre de 2020. Per poder presentar un projecte i per rebre l'import dels diferents pagaments és imprescindible tenir al dia el ComptaCau.
 


Etiquetes

Comparteix