Minyons Escoltes i Guies de Catalunya

Notícies

03.06.2020

Dossier de campaments, Fitxa d'activitats i normativa específica (especial estiu 2020)

D’acord amb els requisits que fixa la Direcció General de Joventut per a poder dur a terme activitats de lleure aquest estiu, hem actualitzat el dossier i la fitxa bàsica de MEG (sense que representi grans canvis). També hem fet un resum de les normatives específiques per a entendre millor i saber com aplicar les mesures fixades.

 

DOSSIER DE CAMPAMENTS I FITXES D’ACTIVITAT D’ESTIU 2020


El nou dossier per a campaments d’estiu 2020 i les fitxes bàsiques d’activitat no inclouen grans canvis de continguts sinó alguns canvis de forma, per tal de donar resposta a les informacions que requereix la DGJ. Aquelles branques o agrupaments que ja havien començat a omplir els documents, podran bolcar tota la feina feta sense problemes.

El primer que cal tenir en compte és què cal omplir en funció de l’activitat que fem. Els documents existents són:

1. Dossier (versió adaptada)
2. Fitxa de casals (versió adaptada de la Fitxa bàsica)
3. Compromís per a la realització d’una activitat de MEG en període de pandèmia (nou)

Quin document hem d'omplir?


 
El Dossier (Doc 1) i la Fitxa de casals (Doc 2) són adaptacions dels documents habituals de cada any però el concepte i els apartats són els mateixos. El Compromís per a la realització d’una activitat de MEG en període de pandèmia (Doc 3) és un nou document que caldrà que els agrupaments omplin per a aquelles activitats que no cal notificar a la DGJ. 

Teniu tots els documents disponibles a l’Espai del cap.

 

NORMATIVES ESPECÍFIQUES


També, com sabeu, des de la Direcció General de Joventut s’han elaborat diversos protocols per a desenvolupar les activitats de lleure educatiu de manera segura aquest estiu, els quals diferencien la tipologia d’activitats entre: Campaments, rutes i camps de treball, Casals Colònies.

Des de MEG n’hem fet uns resums per tal de facilitar la seva comprensió i la correcta aplicació en les nostres activitats, que esperem que us siguin útils.

La qüestió inicial, però, segurament serà identificar en quina categoria entra l’activitat que hem dissenyat al cau per aquest estiu, aquella que hem pensat per adaptar-nos a les restriccions marcades per la pandèmia de la Covid-19.

Quina normativa hem de seguir?

 
(!) Tingueu en compte que si plantegeu alguna activitat mixta us haureu de cenyir i aplicar la normativa específica corresponent a cadascuna de les activitats.

Podeu consultar i descarregar-vos els documents aquí ( i a l'Espai del cap):
 
 CASALS  CAMPAMENTS      COLÒNIES     
     


Etiquetes

Comparteix