Minyons Escoltes i Guies de Catalunya

Notícies

25.06.2020

Actualització de la normativa específica per a les activitats d'estiu 2020

MEG edita un resum del document de la Direcció General de Joventut publicat el 16 de juny de 2020, que complementa i modifica les normatives publicades fins ara. Caps, recomanem que estigueu al cas de possibles noves actualitzacions.

Aquests són els aspectes de la normativa que s'han adaptat. Recordem que aquestes mesures complementen i o modifiquen les ja publicades a les normatives específiques:

1. Pedagogia del distanciament i de les noves rutines
 • Dedicar especial atenció a la desinfecció i neteja.
 • El distanciament, sobretot entre els caps de les persones, és bàsic.
 • Potenciar les activitats exteriors i ventilar tant com es pugui els espais interiors.
 • Ser especialment curosos en moments de fàcil aglomeració: arribada, sortida, reunions grans, àpats…
 • Rentar-se les mans sovint (amb sabó o gel hidroalcohòlic)
2. Dels 2 m al 1,5 m i espai mínim
 • Les mesures de distanciament han passat de 2 m a 1,5 m, també dins la tenda i en els àpats.
 • Ja no cal que cada participant disposi de 4 m2, sinó que passen a ser 2,5 m2.
3. Ús de mascaretes a l’aire lliure, només excepcional
 • Quan l’activitat sigui a l’aire lliure i es pugui mantenir la distància d’1,5 m, no caldrà fer servir mascareta.
 • Si un cap s’ha d’apropar més d’aquesta distància de seguretat, ho farà posant-se la mascareta i rentant-se les mans després, si cal. 
4. Traçabilitat, compartimentació i petit grup
 • Els grups de convivència, de fins a 10 participants més 1 o 2 caps, seran els grups de referència en tot moment.
 • És especialment important mantenir estables els grups de convivència al llarg de tota l’activitat, sobretot en activitats on els participants tornen a casa entremig.   
 • En campaments i colònies, on hi ha un aïllament important, es poden fer activitats conjuntes entre 2 o 3 grups de convivència.
 • En campaments i colònies caldrà extremar la precaució quan hi hagi relació amb l’exterior.
5. Ràtio, caps de suport i corretorn
 • En cas de requerir un cap de suport o un “corretorn” aquest només podrà ser-ho de 3 grups de convivència com a màxim (abans eren 2).
6. Educació emocional i vincle social minimitzant el contacte físic
 • Davant la dificultat que suposa crear activitats que respectin totes les normes de prevenció, s’ha creat un espai web col·laboratiu a www.estiuamblleure.cat
 7. Transport
 • Autocars: Es podran utilitzar la totalitat dels seients de l’autocar, sempre que tots els ocupants portin la mascareta posada.
 • Vehicle privat: poden anar dues persones per cada fila de seients, sempre que respectin la màxima distància possible entre els ocupants i utilitzin mascareta.

Descarrega el document


 


Comparteix