Minyons Escoltes i Guies de Catalunya

Notícies

10.07.2020

Ja es poden sol·licitar les beques per a les activitats d'estiu!

Obertes les convocatòries de beques extraordinàries COVID-19 de la Generalitat i la convocatòria interna de MEG. Demaneu-les ja, que es resolen per ordre d'arribada!

Amb l'objectiu compartit que cap infant o joves es quedi sense activitats per motius econòmics, la Generalitat de Catalunya i MEG obren dues convocatòries de beques per tal garantir que totes les famílies que es troben en una situació econòmica delicada puguin oferir un estiu de lleure educatiu als seus fills i filles. 

Enguany, doncs, hi ha dues convocatòries de beques, que es resoldran per ordre de petició:
 • Convocatòria EXTRAORDINÀRIA COVID-19 de la Generalitat 
 • Convocatòria ORDINÀRIA INTERNA de MEG 
Consulteu el document amb l'explicació del procediment de les dues convocatòries.

La tipologia a la que us heu d’acollir ve marcada pel tipus d’activitat. A continuació teniu alguns detalls de cada una de les convocatòries i coses que heu de tenir en compte abans de començar, però trobareu tota la informació detallada, inclòs el pas a pas per a sol·licitar-les, en el document "BEQUES. Convocatòria 2020" penjat a l'Espai del Cap. Llegiu-lo amb atenció.

 
CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA COVID-19

El Departament de Treball, Afers Socials i Família de la Generalitat de Catalunya ofereix una convocatòria extraordinària de beques per a la situació derivada de la COVID-19. 

Activitats

Activitats d’estiu que compleixin els següents requisits:
 • Que es realitzin a Catalunya entre el 22 de juny i el 13 de setembre de l’any 2020.
 • Que tinguin una durada mínima de 7 dies (poden ser no consecutius)
 • En el cas de les activitats sense pernoctació, a més a més dels dies, han de fer almenys 5 hores diàries
Característiques de l’ajut
 • Cada família té dret a sol·licitar un ajut per a una activitat d’educació en el lleure per cada fill o filla d’entre 3 i 17 anys.
 • Aquest ajut és incompatible amb beques i altres tipus d'ajudes econòmiques per a la mateixa finalitat concedides per entitats i/o altres administracions.
 • La quantia dels ajuts és la següent:
  • Si l’activitat d’educació en el lleure implica pernoctació: 100 euros.
  • Si l’activitat d’educació en el lleure no implica pernoctació: 80 euros.
Presentació de les sol·licituds
 • Qui ho gestiona: Generalitat
 • Com es demana:
  • Les famílies ompliran la sol·licitud en línia (posar LINK) en una plataforma de la Generalitat
  • Serà necessari un sistema d’identificació digital 
  • En el moment de fer-la les famílies no hauran de presentar la documentació sinó omplir una declaració responsable
  • Es tramiten les sol·licituds per ordre d’arribada
Requisits
 • Que l’infant estigui inscrit en una activitat d’estiu del cau
 • L’activitat ha d’estar notificada
 • Que les famílies no tinguin ingressos superiors a 25.180,44 € anuals
DEMANA-LA ARA!
 

 
CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA INTERNA DE MEG

A l’octubre del 2019 els agrupaments vau començar el curs plantejant, com cada any, ajudes a es famílies que complimentàveu amb altres convocatòries. L’escenari és molt diferent de l’actual. Aquest curs, donades les circumstàncies, no s’ha pogut seguir amb el procediment habitual. Moltes famílies s’han vist en una situació que els fa difícil assumir les despeses del cau. És per això que aquest any s’ha fet un esforç per augmentar l’import destinat a les beques de MEG per a infants i joves.

Activitats
 • Per a tota l’activitat del cau durant el curs 2019/2020 (que no s’hagués demanat en la primera convocatòria)
 • Activitats d’estiu no incloses a l’extraordinària 
Presentació de les sol·licituds
 • Qui ho gestiona: MEG
 • Com es demana: Les famílies hauran de presentar documentació per acreditar la seva situació econòmica:
  • Certificat o volant col·lectiu de convivència
  • Algun dels següents documents:
   • Declaració de la renta del 2018 o 2019
   • Acreditar ser titular d’una beca menjador
   • Disposar d’un informe d’un treballador o treballadora social.
   • Disposar d’un informe d’una àrea bàsica de serveis socials.
   • Disposar d’un informe acreditatiu per part dels serveis de Càritas.
   • Acreditar la situació laboral d’atur per part d’un dels dos progenitors.
   • Acreditar ser titular d’una renda garantida de ciutadania, PIRMI, renda de suficiència, pensió contributiva o similar.
  • Si es tracta de famílies monoparentals o que hi hagi algun membre amb una discapacitat reconeguda han de presentar l’acreditació corresponent per tal que es tingui en compte
 • El cau haurà d’omplir les dades de l’activitat per a la qual es demana la beca (import i dates)
 • Es tramiten les sol·licituds per ordre d’arribada
Requisits
 • Que l’infant estigui inscrit en una activitat del cau
 • Que les famílies no tinguin ingressos superiors a 20.000 € anuals, prorratejats pel nombre de membres de la unitat familiar amb coeficient 0,30 per cada membre a partir de 3
DEMANA-LA ARA!
   
 


Comparteix