Minyons Escoltes i Guies de Catalunya

Notícies

12.01.2021

Oberta la convocatòria de finançament intern per a projectes extraordinaris de MEG 2021

Oberta la convocatòria de finançament intern
AEiG Fent Camí

Ja es poden presentar projectes extraordinaris a la convocatòria, que estarà oberta fins l’1 de març de 2021. La convocatòria per a projectes internacionals sortirà entre els mesos de febrer i març del 2021.

Un any més, MEG obre la convocatòria de finançament intern (només per a agrupaments) que consta de dues línies: projectes extraordinaris (ja oberta) i projectes internacionals (que s’obrirà més endavant). L’assignació econòmica de cada projecte es decidirà en funció d’uns criteris generals comuns i d’altres d’específics per a cada línia.
 

Línia per a projectes extraordinaris

CONVOCATÒRIA OBERTA FINS L’1 DE MARÇ 2021

S’hi admetran projectes que no formin part de l’activitat ordinària de l’agrupament. La temàtica és lliure sempre que estigui d’acord amb els valors de MEG, no obstant, es prioritzaran els projectes que treballin aquests eixos del pla estratègic:

· Inclusió: que persegueixin la cohesió social, fomentin la igualtat d’oportunitats a tots els col·lectius i reconeguin la diversitat.
 
· Natura: que dirigeixin els seus objectius a la natura, lloc on l’escoltisme i el guiatge es desenvolupa en la seva màxima expressió i que fomentin els vincles segurs i forts amb l’entorn.
 
· Gènere: que dirigeixin els seus objectius a generar consciència sobre el gènere per avançar cap a la igualtat real en els diferents espais de la societat.

 

També es valorarà la interseccionalitat i la participació, entenent el primer com el treball entre diferents grups socials (d’edat, cultura, religió...) i el segon com la participació activa d’aquests grups.

Quantitat a repartir: 20.000€, dels quals només 4.000€ es destinaran a aniversaris i projectes de Demarcacions i Sectors.

 

Línia per a projectes internacionals

 

CONVOCATÒRIA PENDENT 

 

Aquest curs, atesa l’actual situació marcada per la pandèmia de la Covid-19, la Convocatòria de Finançament per a Projectes Internacionals s’obrirà més tard de l’habitual. Entre els mesos de febrer i març del 2021 s’informarà als agrupaments dels terminis i les condicions de la convocatòria, que seran diferents perquè caldrà adaptar-los a les restriccions de mobilitat que es puguin preveure.


Podeu trobar les bases completes de la convocatòria al document Convocatòria interna de Finançament a la secció de Documents Generals de Finançament de l’Espai del cap (per entrar-hi cal introduir usuari i contrasenya).

 

Cal tenir en compte que els diners que es rebin d'aquesta convocatòria per qualsevol de les dues línies de projectes s'hauran de destinar a les accions del projecte que es facin entre les dates 1 de gener i 15 d’octubre de 2021. Per poder presentar un projecte i per rebre l'import dels diferents pagaments és imprescindible tenir al dia el ComptaCau.Comparteix