Minyons Escoltes i Guies de Catalunya

Notícies

22.02.2021

Consulta com afecten les restriccions actuals a les activitats


AEiG La Claca

Aquest és l’estat de les diferents activitats i espais sota les mesures actuals

Des del passat 8 de gener, les restriccions aplicades en el marc de la COVID-19 han mantingut suspeses les activitats presencials dels agrupaments i equips. Des d’aleshores, caus, assemblees i reunions s’han limitat a la no-presencialitat, tot mantenint el dia a dia i treballant pel benestar dels infants i joves. La darrera actualització d’aquestes mesures presenta alguns canvis respecte a la situació viscuda fins ara, permetent un retorn parcial a les activitats presencials. 
 
Les actuals mesures que afecten agrupaments i equips, en vigor fins el  28 de febrer són les següents:
 
Cau
Les trobades presencials estan permeses per a les branques de CiLLs i LLiDs i per a primer any de RiNGs. Amb les següents característiques:
  • Grups de 6 infants/joves + 1 cap per grup
  • Es poden realitzar activitats tant en espais interiors com exteriors (prioritzant sempre les activitats a l’exterior)
  • Mantenint sempre les mesures higièniques i de seguretat (mascaretes, gel, ventilació, distància, …)

Les trobades presencials continuen restringides per la resta de branques.
 
Reunions i assemblees
Les reunions de consells, equips de caps, demarcacions, sectors i generals estan permeses una vegada al mes, mantenint sempre la limitació de 6 persones i les mesures higièniques, prioritzant les trobades a l’exterior.
Els equips de formació poden realitzar una trobada prèvia abans de la formació, de manera que si tenen dues formacions en un mateix mes poden fer dues trobades prèvies.
Els Espais Generals continuen mantenint el format virtual.
 
Formacions
Es recomana que les formacions siguin virtuals o semipresencials, prioritzant que siguin d'un sol dia i, només en casos excepcionals, per circumstàncies territorials específiques i en acord amb l'Escola de Formació, puguin ser amb pernoctació.
 

Des de MEG veiem aquests canvis com a totalment insuficients, i demostren la manca de reconeixement per part de l’administració de la tasca social i educativa de l’escoltisme i el guiatge. Seguim defensant la necessitat i rellevància del lleure educatiu de base associativa. L’escoltisme i el guiatge són essencials per al desenvolupament emocional i personal d’infants i joves, i aquest retorn parcial i amb limitacions de mobilitat comarcal, deixen al marge una gran part dels infants i joves que hi participen.
 
Seguirem treballant per fer servei a infants i joves des d’un lleure segur i necessari, imprescindible per la seva salut emocional i física, i reclamem que l’administració pública tingui en compte les necessitats dels infants i joves i permeti una tornada a l’activitat presencial en condicions per a tothom. 
 
Durant els mesos que hem desenvolupat activitat presencial de forma plena, respectant les mesures de prevenció i seguretat necessàries, no hem estat focus de contagi. El cau és educació i salut, i entenem que les activitats en espais oberts haurien de tenir cabuda en el marc de les restriccions igual que altres activitats permeses més enllà de restriccions d’edat, i respectant el marc territorial de MEG.
 
Per a saber més sobre les reivindicacions d’escoltes i guies, pots consultar el comunicat publicat per la FCEG el passat 8 de gener.


Comparteix