Minyons Escoltes i Guies de Catalunya

Notícies

20.05.2021

​Nova formació de responsables de prevenció i higiene per a les activitats d’estiu

La Departament de Salut i la Direcció General de Joventut programen dues sessions online de la nova formació de responsables de prevenció i higiene, actualitzada a l’any 2021.

Com sabeu en els Criteris per a desenvolupar les activitats d’educació en el lleure en el marc de la pandèmia per covid-19, s’estableix que a les activitats de lleure d’aquest estiu ha d’haver una persona de l’equip dirigent que faci de Responsable de prevenció i higiene i que ha d’haver superat la formació corresponent:
 

En cada activitat hi ha d’haver un membre de l’equip de dirigents (diferent de la persona responsable de l’activitat) amb la funció de vetllar pel compliment de les mesures de prevenció i higiene, així com també de garantir la informació sobre aquesta matèria als participants, a les seves famílies i a la resta de l’equip de dirigents. Aquesta persona haurà d’haver superat la formació de responsables de prevenció i higiene que ofereixen la Direcció General de Joventut i el Departament de Salut.

 
El Departament de Salut, en col·laboració amb la Direcció General de Joventut, ha preparat una versió d’aquesta formació actualitzada a l’any 2021
 
Aquells i aquelles caps que hagin d’assumir aquest rol i que no van cursar la formació l’any passat, és necessari que facin la formació d’enguany.
 
Els i les caps que ja van fer la versió de l’any passat no cal que la tornin a fer, tot i que és recomanable per a tenir informació actualitzada.
 
Sessions programades

 
Estan previstes dues edicions amb caps en directe el dilluns 31 de maig, una a les 10 h i l’altra a les 16 h, pel canal YouTube de la Direcció General de Joventut. Per assistir-hi, cal inscripció prèvia. Posteriorment, el vídeo gravat de la sessió formativa estarà disponible en el web Estiuamblleure, a l’apartat corresponent.
 
En tots els casos, per obtenir l’acreditació d’haver fet aquesta formació caldrà superar un qüestionari que hi haurà penjat en el web esmentat.


Etiquetes

Comparteix