Minyons Escoltes i Guies de Catalunya

Notícies

28.06.2021

Sense mascareta als exteriors amb el nostre grup de convivència

Campaments d'estiu dels Castors i Llúdrigues (2018)
AEiG Pare Claret de Solsona

A partir del dissabte 26 de juny la mascareta deixa de ser d’ús obligatori en els espais exteriors, també per a les activitats de cau i campaments. Sempre que es pugui mantenir la distància d’1,5 metres entre infants i/o joves i també quan les activitats es realitzin entre persones del mateix grup de convivència.

Actualitzem el llistat d’afectacions de les mesures contra la Covid en les nostres activitats.
 
Campaments

Els grups de convivència en els campaments poden ser de fins a 30 participants (sense comptar els i les responsables), tal com s’estipula al protocol de lleure establert. Diferents grups de convivència poden participar d’un mateix campament sempre que respectin el mateix protocol de lleure mencionat. Tot i així recomanem treballar en petits grups, ja que és un dels trets qualitatius del nostre mètode.
 
Podem prescindir de la mascareta en les activitats que fem a l’exterior quan es pugui mantenir la distància d’1,5 metres entre infants i/o joves i també quan les activitats es realitzin entre persones del mateix grup de convivència (encara que no es pugui mantenir la distància).
En els espais interiors, i en els exteriors si no es pot garantir aquesta distància entre persones de diferents grups de convivència, caldrà seguir fent-ne ús.
 
Les ràtios de participants - dirigents són, com sempre, les que estableix el Decret 267/2016.
 
Recordeu que tota la informació relativa als campaments la trobareu a l’espai web:
 

 
En el cas dels casals, la limitació en els grups de convivència és de fins a 24 participants (sense comptar els i les responsables).
 
Cau
 
Les trobades presencials estan permeses per a totes les branques amb les següents característiques:
  • Sense límits de participants, sempre que ho permeti l’espai d’activitats disponible segons la ràtio establerta de m2 per participant (actualment de 2,5 m2) sense comptabilitzar-hi les persones dirigents.
  • Es poden dur a terme activitats tant en espais interiors com exteriors (prioritzant sempre les activitats a l’exterior)
  • Mantenint sempre les mesures higièniques i de seguretat (mascaretes en el cas d’interiors, o en espais exteriors si no es respecta l’1,5m de distància entre persones de diferents grups de convivència, gel, ventilació, distància, etc.)
  • Es poden realitzar sortides amb pernoctació dins i fora de la comarca.
Reunions i assemblees
 
Es permeten les reunions de caps sense límits de participants sempre amb les següents característiques:
  • Sempre que ho permeti l’espai d’activitats disponible segons la ràtio establerta de m2 per participant (actualment de 2,5 m2).
  • Es poden dur a terme tant en espais interiors com exteriors (prioritzant sempre les activitats a l’exterior)
  • Mantenint sempre les mesures higièniques i de seguretat (mascaretes en el cas d’interiors, o en espais exteriors si no es respecta l’1,5m de distància entre persones de diferents grups de convivència, gel, ventilació, distància, etc.)
  • Des de MEG recomanem combinar les trobades presencials amb les virtuals.
Es permet la pernoctació de caps i responsables associatius seguint els mateixos protocols de lleure establerts.
 
Formacions
 
Ja es poden fer formacions reglades i no reglades (monogràfics) amb pernoctació d’una nit tant dins com fora de la comarca. Tanmateix, es recomana que les formacions siguin semipresencials i s’eviti la pernoctació quan la incidència del virus al territori sigui elevada.
 
 
Recuperem poc a poc la nostra manera de fer, respectant totes les mesures encara vigents i reivindicant que el #LleureÉsSegur i necessari. Que l’escoltisme i el guiatge són essencials per al desenvolupament emocional i personal d’infants i joves, i que continuarem treballant en activitats que posen els infants i joves al centre.
 
Seguirem defensant en tots els espais la necessitat i rellevància del lleure educatiu de base associativa i la vive


Etiquetes

Comparteix