Minyons Escoltes i Guies de Catalunya

Notícies

21.12.2021

S’obre la convocatòria de finançament intern per a projectes extraordinaris de MEG 2022


AEiG Puig i Moliner

L’1 de gener s'obre la convocatòria de finançament intern per a projectes extraordinaris executats el 2022. La convocatòria per a projectes internacionals sortirà entre els mesos de febrer i març del mateix any.

Com cada any, MEG obre la convocatòria de finançament intern (només per agrupaments i demarcacions) que consta de dues línies: projectes extraordinaris (que s'obrirà l’1 de gener) i projectes internacionals (que s’obrirà entre els mesos de febrer i març). L’assignació econòmica de cada projecte es decidirà en funció d’uns criteris generals comuns i d’altres d’específics per cada línia.


 
FINANÇAMENT PER A PROJECTES EXTRAORDINARIS
 
Convocatòria oberta fins a l’1 de març de 2022

S’hi admetran projectes que no formin part de l’activitat ordinària de l’agrupament. La temàtica és lliure, sempre que segueixi els valors de MEG. Tanmateix, es prioritzaran els projectes que treballin aquests eixos del pla estratègic: 
  • Inclusió: que promoguin la cohesió social, fomentin la igualtat d’oportunitats a tots els col·lectius i reconeguin la diversitat.
  • Natura: que dirigeixin els seus objectius a la natura, lloc on l’escoltisme i el guiatge es desenvolupa en la seva màxima expressió. De la mateixa manera, han de fomentar els vincles segurs i forts amb l’entorn.
  • Gènere: que dirigeixin els seus objectius a generar consciència sobre el gènere per avançar cap a la igualtat real en els diferents espais de la societat.
També es valorarà la interseccionalitat i la participació, entenent el primer com el treball entre diferents grups socials (d’edat, cultura, religió, etc.), i el segon com la participació activa d’aquests grups.

Quantitat a repartir: 20.000 €, dels quals només 4.000 € es destinaran a aniversaris i projectes de demarcacions i sectors.

Podeu trobar les bases completes de la convocatòria a la secció de Documents Generals de Finançament de l’Espai del cap (per entrar-hi cal introduir usuari i contrasenya).


 
FINANÇAMENT PER A PROJECTES INTERNACIONALS
 
Convocatòria pendent

 
Aquest curs, atesa l’actual situació marcada per la pandèmia de la Covid-19, la Convocatòria de Finançament per a Projectes Internacionals s’obrirà més tard de l’habitual. Entre els mesos de febrer i març del 2022 s’informarà els agrupaments dels terminis i les condicions de la convocatòria.

 
 
CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA PER A PROJECTES EXECUTATS EL 2021
 
Segueix oberta la convocatòria extraordinària de finançament per a projectes executats l'any 2021

Si aquest 2021 heu executat parcial o totalment un projecte extraordinari o internacional, teniu temps de presentar-vos-hi fins al 30 de gener de 2022 (cal que se us validi un formulari previ que podeu omplir fins al 31 de desembre de 2021). La convocatòria disposa de 29.269,45 € a repartir entre tots els projectes acceptats. 

Podeu trobar les bases completes de la convocatòria a la secció de Documents Generals de Finançament de l’Espai del cap (per entrar-hi cal introduir usuari i contrasenya).
 


Comparteix