Minyons Escoltes i Guies de Catalunya

Opinió

Anna Maria Capdevila responsable pedagògica (Equip Pedal), Demarcació Nord-Occidental
13.05.2014

Quatre reflexions abans de realitzar un projecte de cooperació internacional


Quan una unitat de Truc diu “aquest estiu farem un projecte de cooperació internacional”, ja tremolo! Comencem a revisar el projecte i apareixen els tòpics: “sempre hem volgut fer una cosa així”. Un cooperant és un professional preparat per desenvolupar projectes que tinguin impacte positiu a la població destinatària. No n’hi ha prou amb tenir bona voluntat.
 
O “anirem a ajudar en la construcció d’una escola”. Com és que no ens trontolla que nosaltres “hàgim d’anar” als països del sud a construir parets quan la població d’aquests països ha de fugir per manca d’oferta laboral? Segur que és mà d’obra el que necessiten?
 
“Volem ajudar on més ens necessitin”. Com creus que seràs més útil: deu dies cosint amb les dones cambodjanes o tota la vida fent boicot a les empreses que vulneren els drets laborals dels països empobrits? Per solucionar els problemes cal atacar-ne les causes, que són globals. Per tant, serà més fàcil i més efectiu atacar-les des del vostre entorn més conegut.
 
“Volem conèixer cultures diferents”. Heu fet descoberta a l’associació de gambians del barri? Has començat una conversa amb l’equatoriana que fa companyia al teu avi? Has anat a collir olives amb els romanesos del poble? Cal fer una petjada ecològica de 0,35 tones de CO2 per anar al Marroc, per conèixer una cultura diferent?
 
Per tant, què fem amb els trucaires que volen fer cooperació? No hi ha una resposta màgica. Però sí que podem tenir algunes pistes: treballar amb professionals de la cooperació, fer una bona descoberta, no fomentar el paternalisme, actuar des de la humilitat cultural, intentar entendre les causes dels problemes, formar-nos per prevenir els impactes negatius de la nostra estada, tenir planificat què volem fer després del camp... És a dir, actuar amb consciència!

Font: El Correu 88, secció MEG Opina. Primavera 2014


Comparteix