Minyons Escoltes i Guies de Catalunya

Opinió

Taula Executiva
17.07.2015

Participació

TAEX 2014/15
Consell de roca. Treballar en equip. Pedagogia del projecte. Educació per a l’acció. Esperit crític. Compromís. Deixar el món millor de com l’hem trobat. Educar per a la transformació social... Tots aquests conceptes i idees que formen part de la proposta educativa de l’escoltisme i el guiatge tenen la participació com un dels seus trets fonamentals. Per això, parlar d’escoltisme és parlar de participació. I per això dediquem aquest número d’El Correu a aquest tema apassionant.

La participació és la pràctica per la qual exercim la nostra capacitat de decidir i incidir a transformar la nostra realitat conjuntament amb els altres. És un procés creatiu a través del qual les persones ens apoderem per impulsar canvis en el nostre entorn. Un procés que parteix del diàleg, de la relació amb els altres, de compartir idees i objectius, de treballar en equip. Comporta un aprenentatge personal i col·lectiu per desenvolupar una cultura cívica participativa.

Vivim uns moments socials i polítics d’incertesa i desconcert, i alhora d’il·lusió i d’esperança cap a un món millor. En aquest context social, la participació ha pres una rellevància significativa; sense participació ja no s’entenen els processos socials i polítics de la nostra societat. Al mateix temps, existeix la necessitat de repensar les formes de participació i qüestionar els models existents; avançar cap a una veritable cultura de la participació, de la qual no existeixen ni models ni receptes.

Al cau eduquem en actituds, processos i accions que generen capacitats als infants i els joves per decidir sobre allò que els afecta. Ofereix espais i contextos d’aprenentatge per desenvolupar projectes, vivències i metodologies en les quals les persones són les veritables protagonistes. En l’escoltisme i el guiatge sabem que la participació no és un fet que es generi de manera espontània, sinó un aprenentatge personal i col·lectiu que cal treballar gradualment, en les diverses etapes educatives. També sabem que la participació s’aprèn participant, des de l’acció i la pràctica, empesos per uns valors i una fraternitat que ens mouen a actuar.

En l’escoltisme no només treballem la participació en la nostra pràctica educativa. Representa un eix vertebrador del model organitzatiu dels nostres agrupaments i de la nostra entitat en el seu conjunt. Més enllà d’aquesta dimensió interna de la participació, de manera associativa també desenvolupem una participació externa. Apostem per treballar en xarxa en l’àmbit local i nacional des de l’associacionisme educatiu, per promoure valors com l’educació, el voluntariat, el compromís juvenil i l’associacionisme.

A Minyons apostem per una participació activa, profundament democràtica, en què la persona se situa al centre i no és mai un mitjà. Volem que el pas per l’escoltisme esdevingui per als infants i els joves una veritable escola de cultura participativa. Per això tenim un gran bagatge acumulat, però també tenim molts reptes al davant. Com podem millorar el model de participació del nostre moviment? Com aprofundim en la participació infantil? Com podem innovar en metodologies de participació?

Esperem que aquest número d’El Correu ens generi moltes preguntes i algunes respostes. Que sigui suggeridor i estimulant per als caps i les persones interessades en el tema de la participació. Com hem assenyalat, la participació no té receptes ni models..., però esperem des de l’escoltisme aportar mapes i brúixoles per navegar en el món de la participació a través  de l’educació dels infants i els joves.

Font: El Correu 92, editorial. Estiu 2015


Comparteix