Minyons Escoltes i Guies de Catalunya

Opinió

Àmbit de Participació Infantil i Juvenil
27.03.2018

La participació infantil i juvenil a MEG, una aposta educativa i de futur

Clara Maristany, Elena Català i Laia Laborda amb infants i joves durant una activitat de l'Àmbit de Participació Infantil i Juvenil


Minyons Escoltes i Guies de Catalunya (MEG) som una associació sense ànim de lucre amb la missió d’educar infants i joves a través del mètode escolta i guia, fent-los protagonistes del seu creixement personal, per tal que esdevinguin persones conscients, actives i compromeses amb la societat.

Entenem la Participació Infantil i Juvenil com una experiència personal i col·lectiva que permet als infants i joves implicar-se en projectes socials, de desenvolupament socioeducatiu, en la construcció de valors que afavoreixin accions compromeses en aquells temes que els preocupen i senten com a propis. Fomentar la participació dels nens i nenes, nois i noies, implica escoltar-los i compartir amb ells

« Fomentar la participació dels nens i nenes, nois i noies, implica escoltar-los i compartir com analitzen el món en què viuen, i com proposen millorar-lo. »

i elles com analitzen el món en què viuen, i com proposen millorar-lo
.
 
Quan parlem d’escoltisme i guiatge parlem de participació, i és que un gran nombre de conceptes i idees que formen part de la proposta educativa de l’escoltisme i el guiatge tenen la participació com un dels seus trets fonamentals.
 
Als agrupaments eduquem en actituds, processos i accions que generen capacitats als infants i els joves per decidir sobre allò que els afecta. Ofereixen espais i contextos d’aprenentatge per desenvolupar projectes, vivències i metodologies en les quals les persones són les veritables protagonistes. En l’escoltisme i el guiatge la participació no és un fet que es generi de manera espontània, sinó un aprenentatge personal i col·lectiu que cal treballar gradualment i de manera conscient, en les diverses etapes educatives.
 
A participar s’aprèn participant, des de l’acció i la pràctica, empesos per uns valors i una fraternitat que mouen als infants i joves a actuar. Les entitats escoltes, com MEG, no només treballem la participació en la nostra pràctica educativa sinó que representa un eix vertebrador del model organitzatiu dels nostres agrupaments i de la nostra entitat en el seu conjunt. Més enllà d’aquesta

« A participar s’aprèn participant. »

dimensió interna de la participació, de manera associativa també desenvolupem una participació externa.
 
Apostem per treballar en xarxa en l’àmbit local i nacional des de l’associacionisme educatiu, per promoure valors com l’educació, el voluntariat, el compromís juvenil i l’associacionisme. A Minyons Escoltes i Guies de Catalunya apostem per una participació activa, profundament democràtica, en què la persona se situa al centre i no és mai un mitjà. Treballem perquè el pas per l’escoltisme i el guiatge esdevingui per als infants i els joves una veritable escola de cultura participativa que puguin aplicar al seu dia a dia al llarg de la vida.
 
Per això tenim un gran bagatge acumulat, però també tenim molts reptes al davant. Com podem millorar el model de participació del nostre moviment? Com aprofundim en la participació infantil i juvenil? Com podem innovar en metodologies de participació? Com treballem la participació en la governança?
 
Per poder donar resposta a totes aquestes necessitats que l'associació té envers la participació infantil i juvenil s'ha creat un àmbit general que treballa específicament sobre aquests temes. Aquest Àmbit de Participació Infantil i Juvenil té com a objectiu principal fomentar la participació dels infants i joves de l'associació a través de crear cultura de participació i que aquesta sigui present cada cop en més espais i amb més qualitat.
 
L'abril del 2017 es va fer la trobada d’escoltes i guies més gran que s’ha fet mai a Catalunya, la Jamborinada. Més de 13.000 infants, joves i persones voluntàries van compartir a Tàrrega un cap de setmana ple d’activitats per prendre consciència que junts podem deixar el món millor de com l’hem trobat. La trobada va ser la culminació d’un gran projecte que tenia com a objectiu aprofundir en la participació a través del mètode escolta i guia.
 
Els infants i joves dels agrupaments van elaborar i llegir el manifest de l'acte central davant de més de 13.000 persones, perquè les veus des de dalt de l’escenari siguin el reflex veraç i sincer d’allò que som i volem.

« Treballem perquè el pas per l’escoltisme i el guiatge esdevingui per als infants i els joves una veritable escola de cultura participativa. »

Aquest manifest, doncs, és fruit d’un treball i una aposta clara per fomentar la participació real i projectiva dels infants i joves a l’Escoltisme i Guiatge, i a la societat en general. Un compromís que va més enllà de la simple redacció i lectura, i que farà que infants i joves executin diverses accions als seus agrupaments per tal d’aconseguir els objectius que es persegueixen al manifest.
 
I per seguir amb el repte de futur de fer créixer la participació d’infants i joves de la nostra associació, enguany s’ha creat el Laboratori de participació infantil i juvenil, que és un projecte de l’Àmbit de participació infantil i juvenil amb la col·laboració del Grup de Recerca en Educació Moral (GREM) de la Universitat de Barcelona.
 
Aquest projecte consisteix en la creació de grups de treball d’infants i joves als agrupaments que puguin liderar processos participatius que els permetin reflexionar sobre la participació i definir reptes de futur envers la mateixa amb l’objectiu final de millorar la qualitat democràtica en relació a la participació en la governança dels infants i joves.
 
La creació d'aquests grups de treball anirà vinculada al projecte de Laboratori d'Acció i Innovació Educativa, en el qual s'experimenten metodologies i pràctiques educatives dins dels agrupaments per a posteriorment extreure'n unes conclusions i poder exportar i compartir aquests coneixements a la resta d'agrupaments i a l’associació en general.
 
Inicialment es treballarà i es formarà amb una mostra representativa dels agrupaments repartits arreu del territori, sent aquest el germen d'un projecte molt més ambiciós i a llarg termini que consistirà en la instauració d’una cultura de participació infantil i juvenil en la governança dins dels agrupaments escoltes i guies.
 
 
Opinió sobre el qual es va basar l’article “La participació infantil i juvenil a l’escoltisme, una aposta educativa i de futur” posteriorment publicat a la revista ‘Protagonistes, ja!’.


Comparteix