Minyons Escoltes i Guies de Catalunya

Opinió

Aina Marsal Olivan AEiG Jaume Caresmar i Mª Antònia Salvà (Demarcació Catalunya Central)
10.07.2019

Cuidem-nos i curem-nos
L’escoltisme té per objectiu, a més a més de la transformació social, la transformació personal. A part de les reflexions més o menys evidents que es plantegen després de dinàmiques, al cau es generen espais de cures per a cada moment i edat. Aquests espais busquen crear climes còmodes per poder parlar, escoltar, abraçar, riure i plorar, per poder expressar-se des del jo cap a una mateixa i cap a altres persones.

« Al cau es generen espais de cures per a cada moment i edat »

Una de les cures més evidents que es fa des de petits és el Consell de roca, una o dues vegades cada curs. Abans del Consell, es proposa un espai de reflexió individual, d’autocrítica i de valoració dels altres membres del grup. Després, tot el grup es posa en rotllana i tothom té l’oportunitat de fer una crítica personal i expressar què en pensa de cada una de les altres persones, sempre des d’un punt de vista constructiu.

Durant el curs també es plantegen altres activitats i espais de cures, tant en infants i joves com en caps. En les reunions de l’equip d’agrupament del nostre cau, per exemple, sempre comencem explicant com estem, per saber com parlar a cadascú, entendre maneres d’actuar i fer cohesió. També recordo que, en l’última formació que vaig fer, els formadors preparaven cada vespre una sala amb espelmes, música relaxant, una cartolina i retoladors, perquè tothom qui ho necessités hi pogués escriure, dir o dibuixar qualsevol cosa que l’hagués fet sentir bé, que l’hagués molestat o qualsevol altre necessitat que tingués.

« Les cures ens permeten créixer com a persones emocionalment sanes i crítiques i són tan vitals com oblidades en altres àmbits »

La majoria de cures que pensem estan enfocades des d’un punt de vista emocional, però existeixen cures de totes menes. Les truc del nostre agrupament, per exemple, han creat un grup de noies truc i quel·les per poder actuar conjuntament davant de possibles agressions masclistes que puguin tenir lloc a l’agrupament.

Totes aquestes cures ens permeten créixer com a persones emocionalment sanes i crítiques i són tan vitals com oblidades en altres àmbits allunyats de l’escoltisme.

Font: El Correu 101, secció MEG opina, pàg. 16. Estiu 2019


Etiquetes

Comparteix