Minyons Escoltes i Guies de Catalunya

Opinió

Pilar Viladrich Responsable de l’Àmbit de 4vents
18.12.2012

Salvem els mots


El teatre Kursaal ple a vessar. Entre cançó i cançó els focus que il·luminen l’escenari s’atenuen a poc a poc i, en la foscor, paraules de reivindica­ció, i entre elles unes recordant el nostre poeta Salvador Espriu: “salvem els mots”.

Aquestes paraules, pronunciades amb força, em van fer pensar inevitablement en el recent tancament de l’Espai Mallorca, i en la notícia publicada no fa massa dies de l’abandonament per part del govern de les Illes Balears de l’Institut Ramon Llull. Ambdues notícies, al meu entendre, constitueixen lamentablement un clar exemple de l’actual situació que està vivint la nostra llengua i cultura, víctimes de constants atacs que provenen de molts i diver­sos àmbits, amb una clara voluntat de minimit­zar-les, relegant-les a localismes i negar al cata­là el caràcter de llengua vehicular d’expressió, comunicació i integració entre tots els catalans, tant els del principat com els de les Illes, la Fran­ja, la Catalunya Nord i l’Alguer, intentant acon­seguir així debilitar la nostra projecció exterior.

La creació en els nostres respectius territoris de ponts d’intercanvi culturals, per dotar-nos d’un lloc bo pel creixement personal de totes i tots, i d’espais de vivència i convivència en llibertat de les persones que compartim una identitat his­tòria, lingüística, musical, cultural... en definiti­va, d’espais que els escoltes i guies ja coneixem on ens sentim còmodes, ha d’esdevenir, al meu entendre, un compromís no només de la nostra associació, sinó també un compromís personal de tots els escoltes i guies del País, un compro­mís amb la nostra llengua i la nostra cultura, per fer-la universal, a l’abast de tothom i lliure.

En l’àmbit cultural i lingüístic, en totes les seves expressions, el nostre País també ens necessita, renovem-hi doncs el nostre compromís i “sal­vem els mots”. sal­vem els mots”.

Font: El Correu núm. 83, secció MEG Opina. Hivern 2012


Comparteix