Minyons Escoltes i Guies de Catalunya

Opinió

Anna Tomàs, Equip Pedal de la Demarcació Nord-Occidental
18.09.2012

Competències bàsiques i escoltisme


L’escoltisme és molt més que un joc: és un moviment d’educació en el lleure centrat en la persona i en el seu progrés personal. Ens adonarem ràpidament del seu valor si comparem les habilitats i capacitats que s’hi adquireixen amb les competències amb què s’avalua els alumnes a l’educació secundària obligatòria (concretament, amb les competències bàsiques, que són comunes a totes les matèries):
 
Competència comunicativa i audiovisual: tot es fa en petit grup o gran grup, però en tot moment ens hem de relacionar i transmetre les nostres opinions amb els nostres arguments. És una de les més potenciades.
Competència artística i cultural: la majoria de projectes estan vinculats al nostre país.

Competència de tractament de la informació i competència digital: cada nou projecte que es comença requereix una recerca d’informació per poder-lo dur a terme i comentar-ho amb la resta de la branca.
Competència matemàtica: sempre l’apliquem a l’hora de calcular les rutes, horaris que portarem, quantitats que hem de comprar, fer el pressupost...

Competència d’aprendre a aprendre: la tenim sempre inclosa en tot el que fem, a causa de la manera d’estructurar-nos dins l’agrupament.

Competència d’autonomia i iniciativa personal: són les habilitats i actituds que un mostra envers la branca.

Competència en el coneixement i la interacció en el món físic: la veiem quan prenen decisions envers el projecte i tenen en compte la cura del medi ambient i fan un ús responsable dels recursos naturals.

Competència social i ciutadana: la veiem tant quan treballen en petit grup com quan són en el gran grup per la manera de relacionar-se amb la resta i comunicar-se, com expressen les seves idees i com resolen els conflictes constructivament.
 
Els nens i nenes que van al cau, doncs, hi treballen les competències bàsiques, i això a l’escola ha de quedar reflectit segur.

Font: El Correu núm. 82, secció MEG Opina


Comparteix