Minyons Escoltes i Guies de Catalunya

Opinió

Jordi Valls administrador de la Demarcació del Barcelonès
20.06.2012

Canvi d'època


“Estem vivint un canvi d’època –i no únicament una època de canvis- a nivell social, fruit de la globalització econòmica i de les profundes transformacions dels darrers 20 anys”. Aquesta afirmació la feia Joan Subirats (catedràtic de Ciències Polítiques de la UAB i exescolta) en una tertúlia sobre el paper de l’escoltisme i el guiatge en el context social actual, organitzada fa uns mesos per a responsables associatius del Moviment. 

Subirats apuntava que estem vivint en un societat cada cop més líquida (volàtil, incerta) en què estan en redefinició pilars bàsics com l’escola o la família. Davant d’aquesta situació, sorgeix un gran interrogant: què podem fer des del cau per incidir en aquest context?

Hi ha determinats valors que fonamenten la nostra manera d’educar a l’agrupament: l’autonomia individual dels infants i joves (que hem de fer compatible amb l’esperit crític i la creació de vincles personals per construir col·lectivament), la diversitat (des de l’òptica de fer entendre la pluralitat cultural, ètnica, identitària o d’estils de vida de la nostra societat) i la resiliència (la capacitat de sobreposar-se als problemes i sortir-ne reforçat). Des de l’escoltisme treballem amb eines que ens permeten educar en aquests valors, com ara la pedagogia del projecte, les descobertes o l’educació emocional.

D’altra banda, hem d’entendre que l’educació actual és molt complexa i requereix cada  vegada més una resposta col·lectiva entre els agents implicats en un mateix territori (escola, família, administració, entitats de lleure, etc.). Des del cau, millorarem la nostra tasca si treballem més en xarxa amb aquests altres actors educatius. Hem de trobar projectes, activitats, vincles i espais de debat entre tots els actors per reconèixer-nos com a aliats amb un mateix objectiu que hem d’aconseguir assolir conjuntament.

Font: El Correu núm. 81, secció MEG Opina, estiu 2012.


Comparteix