Minyons Escoltes i Guies de Catalunya

Missió, visió i valors

Missió, visió i valors
Minyons Escoltes i Guies de Catalunya (MEG) som una associació sense ànim de lucre amb la missió d’educar infants i joves a través del mètode escolta i guia, fent-los protagonistes del seu creixement personal, per tal que esdevinguin persones actives, conscients i compromeses amb la societat.

Som 15.000 infants i joves en prop de 150 agrupaments arreu del país amb una visió compartida: deixar el món millor de com l’hem trobat. D’aquests, més de 3.000 som voluntaris i voluntàries que fem de caps, formadors o responsables associatius.

Formem part de la Federació Catalana d’Escoltisme i Guiatge, que agrupa 20.000 escoltes i guies al nostre país i que és reconeguda per les organitzacions internacionals del moviment escolta i guia. Amb 40 milions de membres arreu del món, l’escoltisme i el guiatge constitueixen el moviment juvenil més nombrós del planeta.

Tenim una Escola de Formació pròpia, on cada any centenars de persones obtenen títols oficials de monitor/a i director/a de lleure gràcies a les formacions vivencials que oferim formadors i formadores voluntaris.

També gestionem Campaments i Més, la xarxa de terrenys d’acampada més gran de Catalunya; els Centres Escoltes, cases que ofereixen contextos educatius d’acord amb els valors del mètode escolta i guia; i Brownsea, la nostra botiga de material escolta, de natura i muntanya; amb el suport de la Fundació Escoltes i Guies.
 
Missió
La nostra missió és educar infants i joves a través del mètode escolta i guia, fent-los protagonistes del seu creixement personal, per tal que esdevinguin persones actives, conscients i compromeses amb la societat.
 
Visió
La nostra visió és deixar el món millor de com l’hem trobat.
A nivell més concret, el Pla Estratègic recull les prioritats que marquen la direcció de l’associació durant els propers anys.
 
Valors
Els valors que guien la nostra acció educativa són:

Compromís

El compromís l’entenem com l’esforç, la constància, la persistència cap a un mateix, cap al grup i cap al món. Comprometre’s significa comprendre les necessitats globals d’un projecte i entendre que la nostra contribució per al seu èxit és imprescindible. Treballant el compromís desvetllem el sentit de comunitat en els infants i joves.
 

Natura

És l’espai essencial per al desenvolupament de la nostra proposta educativa i forma part de la identitat i de la història de l’escoltisme i del guiatge al nostre país i a tot el món. La natura permet explotar tot el potencial educatiu del mètode escolta amb els infants i joves i treballar les tres opcions: país, educació i espiritualitat.
 

Servei

El servei (als altres, a la comunitat, al país) és inherent a l’escoltisme. L’entenem com una font d’aprenentatge individual i de grup i l’emmarquem en projectes: fets de forma intencionada, que es dirigeixin als altres i que requereixin una intervenció i contribució directa per la transformació i millora de la realitat en què es desenvolupen.
 

Participació

En la nostra acció educativa, infants i joves són els protagonistes dels seus projectes i les seves accions. La participació als espais de treball i de decisió és un element transversal i indispensable en la nostra vida associativa i garanteix la qualitat democràtica de l’entitat.
 

Voluntariat

Els caps, els formadors i els responsables associatius oferim la nostra tasca educativa de forma lliure, gratuïta i desinteressada amb esperit de servei a la comunitat i a la societat. El voluntariat forma part de l'essència de la nostra associació i de l'escoltisme arreu del món.
 

Vivencialitat

Eduquem a partir de l’experiència: els infants i joves no són només receptors de nous coneixements, sinó que aprenen a partir del que viuen, pensen, senten i fan. A partir d’experiències significatives i d’emocions viscudes, es desperten en les persones aquelles inquietuds que ajuden a créixer.
 

Esperit crític

Ser crítics vol dir prendre consciència per construir i transformar. L’esperit crític ens permet desenvolupar-nos en diferents àmbits de la societat amb una opinió constructiva.
 

Austeritat

Apostem per l’optimització de recursos i la sostenibilitat. Ens centrem en allò que és essencial per viure plenament.
 

Treball en equip

El treball en equip és la base del desenvolupament i l'enriquiment de la persona en totes les etapes del creixement. Treballant en petits grups ens comprometem amb els altres i amb nosaltres mateixos i veiem com la unió de l’equip és molt més gran i forta que la suma de les individualitats.


Consulta fent clic aquí els nostres estatuts.