Minyons Escoltes i Guies de Catalunya

Com ens organitzem

Com ens organitzem
La nostra associació està integrada per agrupaments escoltes i guies arreu de les comarques catalanes. Cada dissabte, els infants i joves es troben a l’agrupament, el “cau”, per treballar els valors de l’escoltisme i el guiatge, aprenent a participar, compartir, conviure i desenvolupar projectes en grup.

Els infants i joves de l'agrupament es divideixen en diferents grups d'edat (branques), que generalment són:
  • Castors i Llúdrigues, de 6 a 8 anys
  • Llops i Daines, de 8 a 11 anys
  • Ràngers i Noies Guia, d'11 a 14 anys
  • Pioners i Caravel·les, de 14 a 17 anys
  • Truc, a partir de 17 anys
A partir del mètode escolta i guia, cada agrupament desenvolupa el seu propi projecte educatiu, adaptat a l’entorn on es troba i en funció de les seves necessitats i característiques concretes.

Per un òptim funcionament, alguns dels caps (voluntaris) que en formen part assumeixen tasques concretes de gestió i representació de l’agrupament, organitzades en diversos càrrecs (cap d’agrupament, secretari/a, administrador/a, responsable pedagògic/a, animador/a de l’espiritualitat o consiliari, etc.). Tots els i les caps conformen el Consell d’Agrupament, que és el seu màxim òrgan de decisió.

Pots trobar tots els agrupaments en aquest mapa o bé en el nostre llistat d'agrupaments.


Mostra Mapa agrupaments en un mapa més gran