Minyons Escoltes i Guies de Catalunya

A nivell nacional: l'associació

A nivell nacional: l'associació
El màxim espai de participació de l'associació a nivell nacional és l'Assemblea general. A més, hi ha altres òrgans de govern a qui es delega la presa de decisions entre assemblees:
 
Assemblea general
L’Assembla General és l’espai de participació on hi poden exercir el dret a vot totes les persones de l’associació que siguin majors d’edat i tinguin responsabilitats voluntàries dins els agrupaments, demarcacions o equips generals de Minyons Escoltes i Guies de Catalunya.

La missió de l’Assemblea General, que es reuneix un cop a l’any en caràcter ordinari, és aprovar l’estat de comptes, la memòria de curs, els pressupostos generals, etc., així com escollir els càrrecs de la Taula Executiva.
 
Comissariat general
El Comissariat general és l’òrgan de govern que vetlla pel progrés de l’associació i desenvolupa les línies generals aprovades per l'Assemblea general.
Es reuneix mensualment i hi participen els comissaris de les demarcacions i sectors, els membres de la Taula Executiva, els comissaris internacionals, els consiliaris i animadors de l’espiritualitat, els directors de l’Escola de Formació i els responsables dels equips generals.
 ​
Taula Pedagògica general
La Taula Pedagògica General és l'òrgan que vetlla per la qualitat pedagògica de l’associació. Està formada pels responsables pedagògics de les diferents demarcacions i sectors, els directors de l’Escola de Formació i l’equip general de Mètode i Formació.
 
Taula de Secretaris i Administradors
La Taula de Secretaris i Administradors és l'òrgan que vetlla per la bona gestió i administració de l’associació. Està formada pels secretaris/àries i administradors/es de les diferents demarcacions i sectors.