Minyons Escoltes i Guies de Catalunya

Al territori: les demarcacions

Els agrupaments de la nostra associació s’organitzen en vuit demarcacions o delegacions territorials arreu de Catalunya:
 
Les demarcacions compten amb diversos espais de decisió on hi participen els representants dels agrupaments, com la Taula de Caps d’Agrupament (TACA), Taula Pedagògica (TAPE), Taula de Secretaris/es i Administradors/es (TASA), Taula d’Animadors/es de l’Espiritualitat i Consiliaris (TACO), etc.

A més, hi ha un equip de demarcació que vetlla pel seu correcte funcionament i coordina i desenvolupa projectes comuns entre els agrupaments que en formen part. L’integren el comissari/a de demarcació, el secretari/a, l’administrador/a, el responsable pedagògic/a, el consiliari, etc.

Tots els i les caps dels agrupaments de la demarcació conformen l’assemblea de la demarcació, que és el seu màxim òrgan de decisió.