Minyons Escoltes i Guies de Catalunya

Pla Estratègic


Els escoltes i les guies volem deixar el món millor de com l'hem trobat. Però, què podem fer avui en dia per aconseguir-ho? El Pla Estratègic de Minyons Escoltes i Guies de Catalunya, aprovat el novembre de 2015, estableix tres objectius estratègics: identitat escolta i guia, participació i impacte social. Aquests eixos ens han de permetre assolir el que volem que sigui l’escoltisme i guiatge català en un futur proper.

Aquí pots veure el Pla Estratègic complet o bé descarregar-lo.
 


​Som, fem, transformem

Els escoltes i les guies hem après que per deixar el món millor de com l’hem trobat cal fer la feina ben feta, ser crítics i revisar tot allò que fem. Les circumstàncies són canviants, i és per això que en cada moment ens hem de plantejar quins són els nostres reptes i quina és la millor manera per donar-hi resposta.

La situació actual de l’escoltisme i el guiatge català, en la qual Minyons Escoltes i Guies de Catalunya està immers en un procés d’unitat amb les altres dues entitats escoltes de Catalunya, ens ha portat a elaborar un Pla estratègic que hi va estretament relacionat. És per això que no té una durada concreta, però prenem el compromís de revisar-lo després de tres cursos i fer les modificacions necessàries.

Aquest document està elaborat després d’un intens i extens treball als consells, les taules de demarcació i espais generals. Després d’aquest treball ho hem pogut condensar en tres objectius estratègics prioritaris: identitat escolta i guia, participació i impacte social. Aquests eixos ens han de permetre posar intenció a la nostra tasca i assolir la visió compartida: el que volem que sigui l’escoltisme i guiatge català en un futur proper.

Per arribar aquí, el contingut d’aquest pla estratègic es divideix en tres blocs, responent a cadascun dels objectius estratègics. Els blocs s’estructuren en tres parts: una introducció exposant el sentit que prenen els eixos, una descripció de les estratègies contemplades i, al final, una breu explicació de com es traslladen les estratègies als agrupaments, a les demarcacions, sectors i als equips generals.

El pla estratègic s’ha d’entendre com la direcció a seguir per part de l’entitat, en una visió compartida.

La finalitat del document és que les estratègies suggereixin i inspirin les accions que desenvoluparan cadascun dels espais de l’associació i així afrontar conjuntament els reptes que tenim com a Moviment.

Des dels equips generals, cada any es traduirà amb uns objectius i unes accions concretes que es detallaran en el programa de curs. De la mateixa manera, l’organització també donarà resposta als eixos i així es podrà fer un treball en equip més coordinat.

Creiem que aquest pla estratègic és una oportunitat per revisar la nostra tasca educativa i facilitar una mirada propositiva per assolir la visió compartida en els propers anys.Objectiu estratègic: IDENTITAT ESCOLTA I GUIA
 
pla triennal   Com a escoltes i guies hem de ser conscients i conèixer tot allò que ens identifica i que tenim recollit com a Mètode: Llei, Promesa, vida en petit grup, pedagogia del projecte, natura i espiritualitat. Cal que ens replantegem com ho treballem i com ho apliquem en el dia a dia perquè mantingui el sentit i la vigència.

Treballar de forma conscient tot allò que recull el Mètode i també tot allò que ha anat sorgint de nou, com el gènere, la inclusió o la participació, ens permetrà fer una tasca educativa de qualitat i promourà el sentiment de pertinença a l’escoltisme i el guiatge.

Tot això serà possible, en bona part, si els caps i responsables associatius ens formem a través de la nostra Escola de Formació, que ha de ser de qualitat, reconeguda, participativa i de base voluntària.

L’eix d’identitat escolta i guia és fonamental de cara a repensar el Moviment i construir una nova associació d’escoltisme i guiatge català. La identitat toca de ple la nostra essència i és un pas endavant decidir allò que ens defineix avui, però... Som decidits i afrontem les dificultats sense por!
 
Llei i Promesa: identificar, compartir i promoure dos trets principals del Mètode: la Llei i la Promesa, i els valors que se’n desprenen.
Espiritualitat: presentar, aprofundir i donar recursos per viure l’espiritualitat escolta i guia des del Mètode tenint en compte les diferents aproximacions i realitats.
Campaments escoltes: fer uns bons campaments escoltes, on la natura no ens noti i siguem respectuosos amb les persones i l’entorn.
Conscienciar-nos i treballar amb sentit pedagògic tot recuperant l’essència escolta de les acampades i rutes: pionerisme, austeritat, aventura, raids.
Formació: respondre a les necessitats formatives dels caps, dels equips de demarcació i dels espais generals definint opcions formatives i espais formatius per garantir que els membres de l’entitat estiguem formats.

Objectiu estratègic: PARTICIPACIÓ
 
  A l’escoltisme i el guiatge eduquem perquè infants i joves siguin els protagonistes del seu desenvolupament i tinguin capacitat de decidir i incidir en tot allò que ens afecta. Hem de continuar treballant per aplicar tots els recursos que el mètode ens ofereix i així garantir la participació d’infants i joves en projectes i activitats. Ara hem d’apostar per introduir la participació associativa de tots els membres de l’entitat.

A la nostra associació, la participació és una eina educativa i també la base del nostre model organitzatiu i de presa de decisions. El treball per la construcció d’una nova associació d’escoltisme i guiatge català, i la gestió del creixement que ha experimentat la nostra associació en els darrers anys, són factors que ens obliguen a millorar el nostre model de governança per donar resposta a aquests reptes des de la qualitat
democràtica. Cal avançar a través de la participació de qualitat en totes les seves dimensions així com també a través de la confiança, la proximitat i la bona comunicació.

Com a bons escoltes i guies que formem part d’un moviment mundial aprenem a viure en equip i tot ho fem entre tots i ens esforcem a merèixer confiança i fem confiança a tothom.
Participació infantil: tenir una proposta sobre la participació dels infants i joves en el sí de l’entitat a través d’experiències de governança associativa, que tinguin com a punt de partida experiències i realitats existents.
Model de governança: aprofundir en el model de governança de l’entitat per fomentar la participació de qualitat, tot millorant els canals de comunicació i informació, els espais de participació i el sistema de presa de decisions actuals incloent tots els agents i mirades de l’entitat.
Representativitat i confiança: treballar per la proximitat i confiança entre tots els membres de l’associació com a valor necessari per l’entitat i el model de governança.
Escoltisme i guiatge català: participar activament i a un ritme sostenible dels espais i projectes per la construcció d’una nova associació única d’escoltisme i guiatge català. Garantir que totes les sensibilitats i visions hi quedin recollides. Treballar per reforçar el vincle entre les tres entitats de la FCEG i afrontar conjuntament les necessitats i reptes del Moviment.
 

Objectiu estratègic: IMPACTE SOCIAL
 
  El moviment escolta i guia ha d’estar arrelat al país i al territori amb voluntat de transformació social. Per ser autèntics agents transformadors ens cal prendre més consciència de la nostra tasca educativa, que es concreta a través de l’acció i les experiències significatives.

Les nostres arrels prenen formes molt diverses, donant sentit a un dels nostres principals dinamismes: la fraternitat universal. Els agrupaments som entitats obertes que treballem per transformar el nostre entorn més directe: barris i pobles construint comunitat, fent servei, descobertes i treballant en xarxa amb altres entitats, sense oblidar-nos d’aquelles
que ens acullen i ens permeten dur a terme la nostra tasca.

La unitat de l’escoltisme i guiatge català ha de facilitar que el Moviment sigui reconegut com a patrimoni social dels nostres barris, pobles i ciutats. Tenim molta feina per esdevenir referents i destacar per la qualitat educativa i pel servei que fem al país. Només així aconseguirem el reconeixement institucional i legal que volem.

Ara més que mai, per deixar el món millor de com l’hem trobat, ens cal estimar el treball i voler fer bé les coses.
 
Educació per l’acció: educar infants i joves perquè siguin agents transformadors de la societat fent projectes de servei, campaments i descobertes que ens permetin prendre consciència de la nostra capacitat d’incidència a l’entorn.
Locals i entorn: contemplar l’entitat o institució que ens cedeix els locals com una de les nostres relacions fonamentals per realitzar l’activitat educativa tot promovent el diàleg, la coherència i el bon fer. Consolidar els convenis i reflexionar al voltant de què pot aportar l’escoltisme a l’entitat acollidora.
Xarxa i comunitat: construir comunitat a nivell local des dels agrupaments, al territori des de les demarcacions i a nivell de país com a Moviment.
Treballar en xarxa, i arribar a aquells col·lectius amb més dificultats per tal d’esdevenir una comunitat escolta oberta i inclusiva.
Reconeixement social: ser reconeguts com a patrimoni social dels nostres pobles i ciutats per la tasca educativa de qualitat que duem a terme. Comunicar i explicar millor què fem i per què ho fem és clau per aconseguir-ho.
Reconeixement legal: promoure la creació d’un marc legal i institucional per la nostra realitat que ens permeti realitzar la nostra tasca educativa amb la nostra singularitat, bagatge i història.