Minyons Escoltes i Guies de Catalunya

Un moviment mundial

Un moviment mundial
 
      Federació Catalana d'Escoltisme i Guiatge (FCEG)
Engloba l’escoltisme i el guiatge al nostre país. Minyons Escoltes i Guies de Catalunya n’és una de les tres associacions membres, juntament amb Escoltes Catalans i Acció Escolta de Catalunya. Actualment formen part de la FCEG més de 20.000 infants i joves organitzats en un total de 200 agrupaments arreu del territori català, amb presència a 30 comarques i 95 municipis. Entre els seus membres hi ha més de 3.000 caps. A nivell internacional, dues grans organitzacions agrupen respectivament l’escoltisme i el guiatge que es fa arreu del món, de les quals la FCEG és membre. L’escoltisme i el guiatge són un moviment educatiu internacional amb presència a 216 països i més de 40 milions de membres arreu del món.
 
      World Organitzation of the Scout Movement (WOSM)
L'Organització Mundial del Moviment Escolta (WOSM) és una organització mundial, independent i sense ànim de lucre que té l'objectiu de promoure la unitat i l'enteniment de l'escoltisme d'arreu del món, així com facilitar la seva expansió i desenvolupament. Està present a  161 països, amb més de 40 milions de membres. 
 

     
World Association of Girl Guides and Girl Scouts (WAGGGS)
​L’Associació Mundial de Noies Guies i Noies Escoltes (WAGGGS) és l’associació de voluntariat que recolza la pràctica de l’escoltisme femení i el guiatge en 145 països, amb més de 10 milions de noies escoltes i guies.